grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach

Podczas konferencji prasowej poświęconej zajęciom antydyskryminacyjnym w poznańskich szkołach, radni Marta Mazurek i Marek Sternalski mówili o tym jak ważną spełniają one rolę oraz odnieśli się do krytyki ze strony radnych PiS.

Fot. materiały Miasta Poznań - grafika artykułu
Fot. materiały Miasta Poznań

Zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczeniu odbywają się w Poznaniu od 3 lat. Są one dodatkowe. To rodzice decydują, czy ich dzieci będą w nich uczestniczyć. Znają też treści, jakie będą przekazywane. Co dają te zajęcia z punktu widzenia uczniów i uczennic? - Te zajęcia budują poczucie przynależności do szkoły, lojalności do tej placówki, nabierają poczucia sprawczości, dowartościowania, poprawienia samooceny - wylicza radna Marta Mazurek. Uczennice i uczniowie uczestniczący w zajęciach są dla siebie grupą wsparcia, zwiększa się ich empatia, dostrzegają osoby obok, których dotyka izolacja. - Zajęcia antydyskryminacyjne służą temu, aby szkoła była miejscem bezpiecznym dla wszystkich. W czasie izolacji i edukacji zdalnej, udział w takich zajęciach i rozmowy pomagają psychicznie przetrwać ten czas - podkreśla Marta Mazurek.

Tymczasem w oficjalnym stanowisku klubu PiS czytamy m.in., że takie zajęcia ingerencją w proces wychowywania młodych ludzi, czy wręcz narzucania sposobu wychowania młodzieży. Radni PiS zarzucają promowanie treści mogących mieć szkodliwy wpływ na młodzież, jak i na rodziny.

Zdaniem radnego Marka Sternalskiego, przewodniczący klubu KO oraz przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, zachowanie radnych PiS pokazuje, że nie podejmują oni merytorycznej dyskusji, a jedynie przeprowadzają atak ideologiczny, bo nie chcą, aby w szkołach uczono o podstawowych prawach człowieka. Radny przypomniał, że tematyka zajęć dyskryminacyjnych była omawiana na Komisji Oświaty i Wychowania. Nie przybył na nią mimo zaproszenia, nikt z Kuratorium Oświaty, a z radnych PiS jedyni Krzysztof Rosenkiewicz podejmował merytoryczną dyskusję.

- To ważne, aby w młodych ludziach tworzyć szacunek i wrażliwość na drugiego człowieka niezależnie od płci, kraju pochodzenia, statutu majątkowego. Jestem dumny z tego, że w poznańskich szkołach te zajęcia są realizowane - mówi zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

Radna Marta Mazurek podkreśla, że pedagożki i pedagodzy są coraz lepiej przygotowani do prowadzenia takich zajęć, nabywają wiedzę, wymieniają doświadczenia podczas wspólnych warsztatów. Tegoroczna edycja zajęć antydyskryminacyjnych trwać będzie od kwietnia do grudnia. Zgłoszenia wniosku o dofinansowanie zajęć dokonuje dyrektor szkoły. Dokumenty - formularz zgłoszeniowy oraz program zajęć, wraz z celami i metodami pracy - należy dostarczyć do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania (ul. Libelta 16/20), do 8 marca.

oprac. mm