grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zalecenia ochronne ws. nietoperzy

W fortach i schronach nie wolno prowadzić działań w strefach ochronnych okresie hibernacji nietoperzy tj. od 15 września do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z możliwością wypowiedzenia umowy na najem schronu lub fortu ze skutkiem natychmiastowym - takie wyjaśnienia znalazły się w odpowiedzi na interpelację, którą złożyła radna Lidia Dudziak.

schron Jeżyce ul. Jackowskiego fot. Sławek Wąchała - grafika artykułu
schron Jeżyce ul. Jackowskiego fot. Sławek Wąchała

O interpelacji pisaliśmy 29 stycznia. Radna zauważyła, że podmioty odpowiedzialne za najem poznańskich fortów niewiele robią sobie z faktu, że forty objęte są ochroną nie tylko na podstawie przepisów o ochronie zabytków, ale również na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Radna poprosiła o informację na temat działań, które umożliwią ochronę nietoperzy oraz o informację na temat współpracy RDOŚ (Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) z ZKZL (Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych) w zakresie określenia nowych zasad użytkowania i najmu fortów, co zapowiedziano w ubiegłym roku.

Z odpowiedzi na interpelację udzielonej przez wiceprezydenta Bartosza Gussa dowiadujemy się m.in., że w ubiegłym roku na zlecenie RDOŚ w Poznaniu przeprowadzono inwentaryzację siedlisk nietoperzy w poznańskich obiektach fortecznych. Na tej podstawie przygotowano propozycję aneksu do umowy o korzystanie/najem fortu, bunkra lub schronu, uwzględniającą zapisy w zakresie ochrony nietoperzy. W maju 2019 r. treść aneksu przekazano do zaopiniowania do RDOŚ w Poznaniu oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Biuro Konserwatora zasugerowało, aby w aneksie uwzględnić zapisy o ogólnych wytycznych konserwatorskich dotyczących Twierdzy Poznań. Te sugestie zostały uwzględnione.

Odpowiedź RDOŚ w tej sprawie nadeszła dopiero 15 stycznia b.r. W zapisie zaproponowanym przez RDOŚ znalazło się zastrzeżenie, że w okresie hibernacji nietoperzy należy wstrzymać się od  wszelkich działań z użytkowaniem stref komunikacyjnych, a także niezagospodarowanych stref użytkowych. W strefach użytkowych można dokonywać zmian pod warunkiem, że będą one odizolowane od strefy komunikacyjnej i ochronnej. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z możliwością wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. W  przypadku oddania obiektu fortyfikacyjnego innemu podmiotowi, najemca musi poinformować o konieczności przestrzegania zapisów dotyczących ochrony nietoperzy.

Wiceprezydent dodał, że zgodnie z zaleceniami ochronnymi w zakresie wszystkich gatunków nietoperzy ZKZL przekazywał sukcesywnie najemcom obiektów informacje o konieczności wstrzymania się od wszelkich prac remontowych, eksploatacyjnych, czy porządkowych w okresie hibernacji nietoperzy w obszarze ich występowania.

oprac. red.

Zobacz także:

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi