grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Kładka Piastowska

Już nie tylko Kładka Berdychowska. Miasto planuje kolejną przeprawę pieszo-rowerową przez Wartę. Tym razem połączone zostaną Rataje z Wildą, na wysokości odrestaurowanych Łazienek Rzecznych. Na razie ogłoszono konkurs architektoniczny na projekt kładki.

Tereny nad Wartą w miejscu, gdzie powstanie Kładka Piastowska - grafika artykułu
Tereny nad Wartą w miejscu, gdzie powstanie Kładka Piastowska

Kładka dla pieszych i rowerzystów przez Wartę połączy os. Piastowskie na Ratajach z ul. Piastowską na Wildzie. Wygodna przeprawa powstanie więc pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a mostem Przemysła I. Kładka ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą, a do tego będzie kontynuacją szlaku RoweLove Rataje.

- Jesteśmy przed rozpoczęciem w przyszłym roku budowy Kładki Berdychowskiej, która połączy Chwaliszewo z Berdychowem. Wiedząc, że proces przygotowania oraz projektowania tego typu obiektów jest czasochłonny i wymaga szeregu konsultacji, przystępujemy z pewnym wyprzedzeniem do zaprojektowania kładki, która połączy Rataje z Wildą. Po zakończeniu realizacji Kładki Berdychowskiej będziemy przygotowani już do budowy kolejnego obiektu łączącego brzegi Warty - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Aktywizacja tych terenów jest jednym z celów strategicznych Miasta. Tego typu obiekty dają możliwość łatwiejszego dostępu dla terenów nadwarciańskich. W przypadku Kładki Piastowskiej stworzymy dodatkowo jeszcze możliwość skomunikowania kilku terenów rekreacyjnych od Malty, przez Park Rataje, park nad Wartą przy os. Piastowskim, po rejon Dębiny i park Jana Pawła II. Obiekt ten połączony będzie również z Wartostradą.

O wyglądzie przeprawy zadecyduje konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, którego ogłoszenie planowane jest na 7 października. W pracach konkursowych należy nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić funkcjonalne jej połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

Zainteresowani mają czas do końca października na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Spełnią jego warunki jeżeli wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej i z odpowiednimi uprawnieniami.

Od ogłoszenia konkursu do 18 października uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące składania wniosków. Termin dostarczania prac konkursowych mija 11 lutego 2020 roku o godz. 15. W lutym i marcu przyszłego roku Sąd Konkursowy oceni je, a wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu 2020 roku.

Autorzy pracy, która otrzyma najwięcej punktów, dostaną nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, która będzie podstawą inwestycji. 

Docenieni zostaną nie tylko autorzy zwycięskiej pracy. Druga nagroda to 30 tys. zł, a trzecia - 20 tys. zł. Na ewentualne wyróżnienia przeznaczono pulę w łącznej wysokości do 30 tys. zł.

Przewodniczącym Sądu Konkursowego został Karol Fiedor, prezes pracowni CDF Architekci, a także przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W skład sądu konkursowego wejdą również przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radni miejscy.

oprac. red.