grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Co dalej z Golęcinem?

Radni powrócili do dyskusji na temat komunalizacji terenów rekreacyjnych i sportowych  na Golęcinie.

Radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki powrócili na posiedzeniu w dniu 25 lutego do debaty na temat przyszłości terenów sportowych i rekreacyjnych na Golęcinie. - Rozmowy trwają od wielu lat - mówił przewodniczący Komisji Jakub Jędrzejewski - ale nadal nie ma konkluzji.

Jak przypomniał Bartosz Guss, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, tereny, o których komunalizację stara się Miasto, należą do Skarbu Państwa i są w tzw. trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, która z kolei oddała je w użyczenie Towarzystwu Sportowemu Olimpia. KWP uzależnia wygaszenie tego zarządu od przejęcia ewentualnych roszczeń TS Olimpia. Takie rozwiązanie nie jest jednak możliwe. Poza tym, żeby Miasto mogło podejmować w tej sprawie jakieś decyzje, przedstawiciele Urzędu Miasta muszą mieć pełny wgląd w dokumenty. A z tym jest pewien problem.

Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji Romuald Głowacki poinformował, że umowa użyczenia na rzecz TS Olimpia została zawarta w 1997 roku i miała obowiązywać do 2022 roku. Zarówno Policja, jak i Wojewoda Wielkopolski akceptują pomysł komunalizacji. - Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku o wygaszenie trwałego zarządu - dodał Romuald Głowacki. Przyznał jednocześnie, że rzeczywiście policjanci nie są w stanie uzyskać od TS Olimpia informacji o ewentualnych roszczeniach.

Tymczasem obiekty sportowe i rekreacyjne na Golęcinie niszczeją. Kluby sportowe, zarówno lekkoatleci, jak i żużlowcy, mają wobec tego kompleksu ogromne plany, ale nie można ich realizować, dopóki nie zakończy się proces przejmowania Golęcina przez Miasto. - Nazwaliśmy nasz projekt roboczo "Park Olimpijski Golęcin" - mówił Krzysztof Dziamski ze Stowarzyszenia Lekkoatletycznego Olimpia. - Polski Związek Lekkiej Atletyki jest zainteresowany powołaniem w naszym mieście ośrodka przygotowań olimpijskich w tej dyscyplinie. Widzimy możliwość stworzenia w Poznaniu alternatywnego dla Bydgoszczy stadionu, na którym można będzie organizować międzynarodowe zawody lekkoatletyczne. A plany są jeszcze większe, włącznie z upowszechnianiem futbolu amerykańskiego, czy nawet, w dłuższej perspektywie, budowy basenu połączonego z lodowiskiem.

Swoje pomysły na zagospodarowanie Golęcina mają też działacze Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego. Przed wdrożeniem ich w życie musi się jednak zakończyć komunalizacja obiektów.

- Umowa z Policją nie jest tajna - zapewniał Jerzy Gliński z Towarzystwa Sportowego Olimpia. - Mamy też umowy z najemcami, ale one są objęte tajemnicą handlową. Nasze towarzystwo trzy lata temu zawarło porozumienie, które ma umożliwić komunalizację Golęcina, ale postawiliśmy warunek: te umowy muszą być wygaszone.

- Wszyscy toniemy w dobrych intencjach - podkreślał przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz. - Trudno spodziewać się, że Miasto przejmie grunty, w odniesieniu do których są zawarte jakieś nieznane, objęte tajemnicą umowy. Proszę przestać mówić o dobrych intencjach, tylko zacząć działać.

Radni zaapelowali o przyspieszenie prac. Radny Bartosz Zawieja pytał, kiedy może zostać zorganizowane spotkanie w tej sprawie. Przedstawiciel TS Olimpia zaproponował, by odbyło się ono 12 marca.

- Nikt tu nie szuka winnych - mówił przewodniczący Komisji Jakub Jędrzejewski. - Chodzi o to, by na Golęcinie był piękny obiekt. Ciężko jest znaleźć taki obiekt w granicach miasta, na terenach, które nie są zurbanizowane. (co)