grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Co dalej ze szkołą na Golęcinie?

Do dyskusji na temat przyszłości zespołu szkół na Golęcinie powrócili radni z Komisji Oświaty i Wychowania.

fot. J. Gładysiak - grafika artykułu
fot. J. Gładysiak

Na posiedzeniu w dniu 3 stycznia Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w dwóch projektach uchwał dotyczących przyszłości dwóch szkół na Golęcinie. Chodzi o Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 31, które mieszczą się przy ul. Golęcińskiej. W lutym ubiegłego roku Rada Miasta wyraziła wolę likwidacji tych placówek. Trwały jednak poszukiwania podmiotów, które chciałyby dalej prowadzić szkoły.

Wstępną deklarację w tej sprawie wyraził Uniwersytet Przyrodniczy, który wyraził zainteresowanie przejęciem obu placówek i prowadzeniem ich jako nowy organ prowadzący. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmian w obu uchwałach. - Proponujemy przedłużenie terminu funkcjonowania placówek do 31 sierpnia 2014 roku - poinformował na posiedzeniu Komisji Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty.

Przesuniecie terminu da czas na dalsze prowadzenie rozmów i jak najlepsze przygotowanie placówek do zmiany organu prowadzącego - jeżeli Miasto i Uniwersytet Przyrodniczy zawrą w tej sprawie porozumienie. O tym, że uczelnia jest tym nadal zainteresowana, zapewniał radnych jej kanclerz Marek Klimecki. W dyskusji zastanawiano się jednak, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby rozpisanie konkursu na nowy organ prowadzący. Wskazywano, że tereny na Golęcinie, na kórych teraz znajdują się szkoły, są bardzo cenne. - Dlaczego - pytała radna Katarzyna Kretkowska -negocjacje z Uniwersytetem muszą trwać aż tak długo?

O tym, że władze Miasta wkrótce zaproponują Uniwersytetowi konkretny projekt porozumienia w tej sprawie, zapewniał Bartosz Guss, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Propozycja najpewniej będzie zakładała wymianę gruntów. Procedura potrwa jednak kilkanaście miesięcy i także z tego względu uzasadnione jest  przesunięcie terminu, o którym jest mowa w projektach uchwał.

Radny Przemysław Alexandrowicz postulował, by władze Miasta dały czytelny sygnał, że chcą utrzymania funkcji oświatowej na tym terenie. Pozwoli to w jego ocenie na wzrost zainteresowania tymi placówkami. Radny zaproponował uchylenie obu uchwał z lutego ubiegłego roku. Takiego rozwiązania Komisja jednak poparła.

Pozytywną opinię radnych uzyskał także projekt uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 57 przy ul. Sierakowskiej. Pozytywnie nie zaopiniowano natomiast projektów wyrażających wolę dwóch innych placówek: Gimnazjum nr 6 na os. Przyjaźni oraz Gimnazjum nr 51 przy ul. Potockiej. (co)