Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Przetarg na budowę hali na Golęcinie coraz bliżej

Miasto przesuwa pieniądze w budżecie miasta, aby można było ogłosić przetarg na budowę hali lekkoatletycznej na Golęcinie. To przyspieszy tę inwestycję. Tymczasem wkrótce zostanie złożony przez miasto wniosek o dotację od ministerstwa.

Wizualizacja hali na Golęcinie, fot. Archimedia
Wizualizacja hali na Golęcinie, fot. Archimedia

Radni z Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznali się ze zmianami w budżecie na ten rok. Zmiana w tym obszarze dotyczy łącznie kwoty 11 mln zł i są to głównie środki z roku minionego, które nie zostały wydane i muszą być zapisane do planu wydatków tegorocznych. Największą część tej kwoty stanowi 7,8 mln zł, które miały być przeznaczone na remont hali przy ul. Jana Spychalskiego, a zamiast tego zostaną dopisane do budowy hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej na Golęcinie. Ten zabieg w budżecie pozwoli miastu ogłosić przetarg na realizację budowy hali.

Miasto liczy bowiem, że dostanie dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybudowanie obiektu. Szacunkowy koszt inwestycji to 30 mln zł, połowę mają dać wspólnie miasto i Urząd Marszałkowski, zaś drugą połowę budżet państwa. W najbliższych dniach Urząd Miasta złoży w ministerstwie stosowny wniosek ws. dotacji. Na tej operacji finansowej nie ucierpi inwestycja w halę przy ul. Spychalskiej, która także zostanie zrealizowana.

Dodatkowo podczas posiedzenia komisji zastępca prezydenta Tomasz Lewandowski poinformował radnych o dwóch sprawach. Pierwsza to rozbudowa szatni na Lodowisku "Chwiałka", prawdopodobny koszt tej inwestycji będzie większy o 1 mln zł, a planowany był na ponad 900 tys. zł. Decyzja w sprawie zwiększenie budżetu tej inwestycji jeszcze nie zapadła. Druga kwestia to brak chętnych na wybudowanie nowego basenu na os. Piastowskim. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta będzie ogłoszony kolejny przetarg.

Oprócz tego radni zaopiniowali pozytywnie uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2018 rok. Na działania w ramach tego programu przeznaczone będzie łącznie 15 mln zł.

Jan Gładysiak  

© Wydawnictwo Miejskie Posnania