grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Organizacja ruchu na ul. Babickiej

Radny Henryk Kania złożył popartą listą podpisów 90 osób zamieszkujących przy ul. Głuszyna i w miejscowości Babki (gmina Mosina), w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Babickiej.

Mapa miejska - ZGiKM GEOPOZ - grafika artykułu
Mapa miejska - ZGiKM GEOPOZ

Autor interpelacji wyjaśnia, że aktualny stan ulicy Babickiej przebiegającej przez teren o podłożu podmokłym, bez pobocza, o szerokość 4,80 m na odcinku od ul. Głuszyna do granicy miasta, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów osobowych. Wynika ono z kursowania tą ulica samochodów ciężarowych (wywrotek) o tonażu do 40 ton wożących żwir z pobliskiej żwirowni w Daszewicach, a w drodze powrotnej gruz i ziemię. Przejazdy tych samochodów powodują drgania terenu, wstrząsy, pękanie ścian budynków, drżenie stropów, podłóg i mebli. Wpływają na pogorszenie się stanu zdrowia mieszkańców, szczególnie tych, którzy chorują na reumatoidalne zapalenie stawów i kręgosłupa. Radny w pilnym trybie, w imieniu mieszkańców, zwraca się do władz miasta o podjęcie stosownych decyzji, poprzez Miejskiego Inżyniera Ruchu, o wyłączenie ul. Babickiej z możliwości przejazdu samochodów ciężarowych (w szczególności wywrotek o tonażu do 40 t) ograniczając jej nośność do 3,5 - 5 t oraz ograniczenia prędkości na tej ulicy.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Poznania Jędrzej Solarski. Czytamy w niej m.in.: "W związku z sygnałami płynącymi w przedmiotowej sprawie Miejski Inżynier Ruchu zatwierdził stałe organizacje ruchu nr KPRM-XVII.7221.1.228 z dnia 19 maja 2020 r. oraz KPRM-XVII.7221.1.233.2020 z dnia 21 maja 2020 r. i przekazał je do Zarządu Dróg Miejskich celem realizacji.". Nowe stałe organizacje ruchu przewidują m.in. poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Babickiej poprzez wprowadzenie znaków pionowych B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych) i B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h). Jednocześnie, w związku z koniecznością uzgodnienia powyższej organizacji ruchu z organizacją ruchu na drodze powiatowej, Miejski Inżynier Ruchu zwrócił się ze stosownym pismem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

oprac. red.

Zobacz także: