Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Przyszłe szlaki w Antoninku

Miejska sieć ścieżek turystyczno-rekreacyjnych może się wzbogacić o kolejny atrakcyjny szlak.

Fot. Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
Fot. Rada Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole

Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn. "Poznawcze szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek".

Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wybudowanie szeregu obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku. W otoczeniu przyrody powstaną m.in.: pomost na pływakach oraz ścieżki - przez tereny bagienne i w koronach drzew.

Poszczególne elementy szlaku pozwolą w pełni wykorzystać rekreacyjne walory malowniczego terenu i będą pełniły m.in. funkcje poznawcze oraz komunikacyjne na obu brzegach doliny.

Termin na zgłaszanie ofert przez zainteresowanych wykonawców upływa 25 lutego 2019 r., natomiast czas na zrealizowanie zamówienia 30 listopada 2019 r.

oprac. red.

Zobacz także: