Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Park&Ride na Górczynie

Radni z Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji wydali pozytywną opinię w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Węzeł Górczyn".

Fot. Miasto Poznań
Fot. Miasto Poznań

Mieszkańcy Górczyna skarżą się, że ich dzielnica jest zakorkowana. Aby temu zaradzić, radni wydali pozytywną opinię w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru węzła górczyńskiego.

Do czasu realizacji III ramy komunikacyjnej ma tam powstać parking Park&Ride (Parkuj&Jedź). Dzięki temu osoby dojeżdżające do Poznania będą mogły zostawić tam samochód i skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Ma to nie tylko pomóc Górczynowi, ale też wpłynąć na zmniejszenie korków w całym Poznaniu.

Wstępnie brane są pod uwagę dwie lokalizacje: jedna po północnej i jedna po południowej stronie torów na Górczynie. Mimo że pojawiają się obawy, że przez to wiadukt górczyński się zakorkuje, radnych zapewniano, że rozwiązanie to pomoże już zakorkowanej dzielnicy.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019