grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Pływalnie a osoby niepełnosprawne

Czy miejskie pływalnie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami? Interpelację w tej sprawie zgłosiła radna Maria Lisiecka-Pawełczak. Jest odpowiedź Miasta.

Podnośnik krzesełkowy na pływalni Rataje (fot. Adam Ciereszko) - grafika artykułu
Podnośnik krzesełkowy na pływalni Rataje (fot. Adam Ciereszko)

Radna zwraca uwagę, że duże znaczenie dla poprawy warunków zdrowotnych osób z niepełnosprawnością ma korzystanie ze środowiska wodnego, jako formy wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz możliwości uprawiania nowych technik zręcznościowych, jak np.: pływanie, kształtujących lub doskonalących określone cechy motoryczne i przyczyniających się do ogólnego rozwoju organizmu. Ważnym aspektem obcowania z wodą osób z niepełnosprawnością jest również możliwość uczestnictwa tych osób w zajęciach lub przebywania w wodzie na tych samych zasadach co inni użytkownicy basenów. Z punku widzenia integracji społecznej i wyrównywania szans ma to szczególne znaczenie.

Maria Lisiecka-Pawełczak pyta czy przy miejskich pływalniach znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, czy pływalnie posiadają szatnie, przebieralnie oraz pomieszczenia sanitarne przystosowane dla tych osób. Interesuje ja również kwestia podnośników krzesełkowych oraz możliwość aby w miejskich pływalniach powstały przewijaki dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Na pytania radnej odpowiedzi udzielił zastępca Prezydenta Jędrzej Solarski. Wszystkie pływalnie miejskie posiadają miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Pływalnie Atlantis, Rataje oraz Winogrady dysponują oddzielnymi szatniami oraz pomieszczeniami sanitarnymi przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na Pływalni Chwiałka trwa dostosowywanie pomieszczeń, które zostały przeznaczone na ten cel. Wszystkie pływalnie miejskie posiadają również podnośniki krzesełkowe, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Pływalnie Miejskie Chwiałka, Rataje i Winogrady dysponują kozetkami, które są wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami (pełnią również funkcję przewijaka). Kozetki znajdują się w szatniach dla osób z niepełnosprawnościami. Aktualnie żadna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami nie posiada odpowiednich rozmiarów lub warunków technicznych do montażu przewijaka.

oprac. red.