grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Rondo Rataje dwupoziomowe

Wybrano wariant przebudowy jednego z najważniejszych rond w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich otrzymał analizę dotyczącą rozbudowy Ronda Rataje. W oparciu o maile mieszkańców i ocenę ekspertów zdecydowano, że realizowany zostanie wariant z ruchem na dwóch poziomach

Przypomnijmy, że w listopadzie 2012 r. na stronie internetowej ZDM zaprezentowanych zostało pięć wariantów koncepcji rozbudowy Ronda Rataje. Internauci (wpłynęło 109 maili), za najlepszy wariant uznali koncepcję numer 5. Zakłada ona, że ruch pieszy, rowerowy oraz transport zbiorowy odbywać się będzie po poziomie terenu (poziom 0), natomiast ruch samochodowy poniżej poziomu terenu (poziom minus jeden). Kształt skrzyżowania w tym wariancie przypomina elipsę. W jego "wnętrzu" zaprojektowany został jeden, zintegrowany przystanek przeznaczony dla pasażerów transportu zbiorowego. Wariant przewidywał lokalizację przejść naziemnych, które zapewnią pieszym dojścia a rowerzystom przejazdy do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego Centrum Handlowego Łacina oraz budowę sygnalizacji świetlnych. Warto również przypomnieć, że według szacunków był to wariant najdroższy. Jego realizacja została wyceniona na 167 milionów złotych.

Rozbudowa Ronda Rataje związana jest z projektem budowy przez inwestora zewnętrznego Centrum Handlowego Łacina. Koszt rozbudowy Ronda leży po stronie miejskiej. Obecnie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Poznania na lata 2013-2031, na ten cel zabezpieczona została kwota 68,45 mln zło. Jednocześnie prowadzone są starania o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Projekt "Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Rataje w Poznaniu" został wpisany na listę rezerwową "Zaktualizowanej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" z szacunkową kwotą dofinansowania w wysokości 98,44 miliona złotych. Wybór wariantu rozbudowy Ronda Rataje umożliwia kontynuowanie prac projektowych - opracowanie projektu budowlanego.

Zobacz także: