grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Samochody nadal parkują na deptaku!

Do Prezydenta Miasta Poznania wpłynęła interpelacja ws. niewłaściwego parkowania samochodów na ul. Półwiejskiej - największym i najważniejszym deptaku naszego miasta. Na ulicy, która jest wyłączona z ruchu samochodowego, ciągle dochodzi do parkowania samochodów bez uprawnień i poza godzinami dostaw.

Ulica Półwiejska w Poznaniu, reprezentacyjny deptak miasta, Fot. UMP - grafika artykułu
Ulica Półwiejska w Poznaniu, reprezentacyjny deptak miasta, Fot. UMP

Ulica Półwiejska  jest największym i najważniejszym deptakiem Poznania. Każdego dnia tą ulicą przechodzą tysiące mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turyści z kraju i zagranicy. Radny Andrzej Rataj uważa, że wszystkim troszczącym się o dobry rozwój i wizerunek Poznania powinno zależeć na jak najlepszej sytuacji  na tej wyjątkowej ulicy-pełniącej funkcję reprezentacyjnego deptaka. Jednak zdaniem radnego ciągle zdarzają się tam przypadki parkowania samochodów bez uprawień i poza godzinami dostaw. Częstotliwość wykroczeń prowadzi do wniosku, że istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych, pozwalających  na  zniwelowanie przypadków  niedozwolonego postoju samochodów na ulicy Półwiejskiej.

Radny zapytał, czy jednostki organizacyjne Miasta Poznania wiedzą o przypadkach niewłaściwego postoju pojazdów na ulicy Półwiejskiej i czy dostrzegają potrzebę rozwiązań systemowych, pozwalających na skuteczne i trwałe rozwiązanie problemu.

Z odpowiedzi, której udzielił wiceprezydent Jędrzej Solarski wynika, że problem nieprawidłowości związanych z parkowaniem na ul. Półwiejskiej jest znany władzom Miasta Poznania. Z uwagi na jego występowanie wiceprezydent uczestniczył w wizji lokalnej, która we wrześniu ubiegłego roku została przeprowadzona na ul. Półwiejskiej z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, Straży Miejskiej Miasta Poznania, Zarządu Dróg Miejskich oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu.

W związku z potwierdzeniem przypadków nieprawidłowych zachowań kierowców w zakresie parkowania w strefie zamieszkania oraz niestosowania się do obowiązujących znaków zakazu, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej zostali poproszeni o szczególny nadzór nad ulicą Półwiejską. Z informacji otrzymanych od Straży Miejskiej wynika, że teren ten jest na bieżąco kontrolowany, a wobec sprawców wykroczeń podejmowane są stosowne działania. W ostatnim czasie ukarano mandatami 12 kierowców, którzy naruszyli przepisy dotyczące ruchu i postoju pojazdów w tym miejscu.

Wiceprezydent zwrócił uwagę, że realizowana obecnie przebudowa ul. Kwiatowej, na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki, uwzględniająca m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, powinna wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu w okolicy, w tym także ograniczenie ruchu i parkowania na ul. Półwiejskiej. Podobnie korzystnych efektów miasto oczekuje w związku z realizowaną obecnie budową drogi rowerowej oraz korektą wlotu na deptak - chodzi o przebudowę odcinka ul. Półwiejskiej, między ul. Krakowską i ul. Królowej Jadwigi.

Innym rozważanym rozwiązaniem jest wprowadzenie na ul. Półwiejskiej automatycznego systemu wjazdu wyłącznie dla pojazdów mieszkańców oraz osób upoważnionych, poprzez zastosowanie np. sterowanych słupków blokujących. Rozwiązanie to uzależnione jest jednak od oceny skuteczności działań kontrolno-interwencyjnych i zmian organizacji ruchu w rejonie ul. Półwiejskiej oraz możliwości budżetowych.

oprac. red.

Zobacz więcej: