grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

CIS i MRS - wspólnie dla seniorek i seniorów

Działalność Miejskiej Rady Seniorów, Centrum Informacji Senioralnej, zróżnicowane oczekiwania poznańskiego środowiska senioralnego oraz docieranie z informacją o ofercie miasta były głównym tematem posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w dniu 8 października. Gośćmi Komisji byli: Antoni Szczuciński - przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów i Wojciech Bauer - dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim - grafika artykułu
Spotkanie Miejskiej Rady Seniorów z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim

Miejska Rada Seniorów obecnej kadencji działa od stycznia tego roku, w jej skład wchodzą osoby o zróżnicowanym doświadczeniu w pracy zawodowej i społecznej. Działalność z tego okresu zrelacjonował jej przewodniczący Antoni Szczuciński. Tematem, którym zajmowała się MRS była na przykład polityka mieszkaniowa miasta wobec seniorów. W tej sprawie odbyło się spotkanie z prezesem ZKZL. Rada podjęła się również przeglądu projektów w ramach pakietu usług Viva Senior. Przyglądano się współpracy z seniorami różnych instytucji miejskich na przykład sieci bibliotecznej. Obszarem zainteresowania MRS jest także oświata w zakresie wykorzystania pomieszczeń szkolnych dla potrzeb seniorów. W tej sprawie odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Mariuszem Wiśniewskim w szkole nr 57 na Smochowicach. Miejsce nie było przypadkowe, bowiem jest to jedna z wiodących placówek jeśli chodzi o współpracę z seniorami. Po zajęciach szkoła chętnie udostępnia pomieszczenia, w tym także sale komputerową starszym mieszkańcom Smochowic.

Sporą część swojej aktywności Miejska Rada Seniorów poświęca na współpracę Centrum Inicjatyw Senioralnych - instytucji szczególnie dedykowanej seniorom. MRS pozytywnie ocenia działalność CIS, zwraca uwagę na dużą liczbę osób korzystających z pomocy tej placówki, a jednocześnie na konieczność szerszej informacji o ofercie Centrum. Najbliższe plany MRS to współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z izbami pielęgniarskimi i lekarskimi. Miejska Rada Seniorów spotyka raz lub dwa razy w miesiącu. Wszystkie spotkania są otwarte. Najbliższe odbędzie się 17 października w Malarni Teatru Polskiego. W listopadzie z kolei planowana jest konferencja naukowa z reprezentantami poznańskich uczelni w celu uzyskania wiedzy o podejmowanych badaniach dotyczących seniorów w mieście.

Jednym z podstawowych zadań Centrum Informacji Senioralnej jest zbieranie w jednym miejscu dostępnej w mieście oferty dla seniorów oraz docieranie z tą informacją do potencjalnych odbiorców. Dyrektor CIS Wojciech Bauer podkreślał, że oferta jest różnorodna, bowiem zróżnicowane są oczekiwania i potrzeby seniorów, w zależności czy są to grupy 60+, 70+, 80+. Różny jest też stopień aktywności osób w wieku senioralnym. Są osoby bardzo aktywne, które swymi pomysłami, potencjałem chcą się dzielić, realizować, ale wiele jest też osób, które często nie wiedzą jaka oferta jest skierowana i do nich trzeb z informacją docierać. CIS wydaje materiały informacyjne, stara się współpracować z klubami seniora, radami osiedli, spółdzielniami, parafiami, filiami bibliotek. We współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania i Miejską Radą Seniorów wydawany jest dodatek "Aktywny Senior" do bezpłatnego miesięcznika "POZnan*". Jednym z największych bolączek poznańskich seniorów - co podkreślali zgodnie dyrektor CIS i przewodniczący MRS - jest samotność, zamknięcie w czterech ścianach. Tę samotność obie instytucje starają się przełamywać. Jedną z inicjatyw jest na przykład uczulanie młodzieży na problemy osób starszych, poprzez organizowanie spotkań w szkołach i tłumaczenie młodym ludziom jaka jest sytuacja osób starszych.

Mateusz Malinowski