Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Czwarta ławeczka

Czwarty z założycieli Wszechnicy Piastowskiej (Uniwersytetu Poznańskiego), językoznawca i historyk ks. prof. Stanisław Kozierowski, także doczekał się pomnika-ławeczki-ławeczki.

Pomnik-ławeczka ks. Stanisława Kozierowskeigo, jednego z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego
Pomnik-ławeczka ks. Stanisława Kozierowskeigo, jednego z założycieli Uniwersytetu Poznańskiego

Heliodor Święcicki ma swoją ławeczkę przed Collegium Minus, Józef Kostrzewski na Morasku przed Wydziałem Historycznym, Michał Sobeski na terenie kampusu przy ul. Szamarzewskiego. Ławeczka Stanisława Kozierowskiego została odsłonięta na ul. Fredry, przy Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Urodził się w Trzemesznie w 1874 roku, gdzie uczęszczał do gimnazjum, znanego jako Kolegium trzemeszeńskie. Wstąpił do seminarium duchownego, gdzie 12 listopada 1899 otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował krótko w różnych parafiach w Wielkopolsce i Westfalii. W latach 1910-1929 był proboszczem w Skórzewie. Na dłużej osiadł w Winnej Górze koło Środy Wielkopolskiej, gdzie działał przez 20 lat.

Jeden z czwórki założycieli Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W okresie międzywojennym był docentem, a od 1938 r. profesorem tytularnym Wydziału Humanistycznego

Po wojnie przewodniczył Komisji dla spraw Przywrócenia Nazw Słowiańskich na Przyodrzu. W myśl ustaleń komisji zmieniono na polskie nazwy stacji i przystanków kolejowych od Pomorza Zachodniego do Śląska.

Stanisław Kozierowski specjalizował się w dziejach Wielkopolski i Pomorza oraz w naukach pomocniczych historii i językoznawstwa, takich jak heraldyka i onomastyka.

oprac. red.