Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Dodatkowe pieniądze w budżecie

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia wydali pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania oraz w budżecie Miasta Poznania na rok 2019.

Fot. Miasto Poznań
Fot. Miasto Poznań

Aż 1 mln 400 tys. zł zostanie przekazane na program zwalczania uzależnień. Są to środki niewykorzystane w roku ubiegłym, które zostały przesunięte na realizację zadań w 2019 roku. Dodatkowe środki to nie jedyne decyzje podjęte w związku z Miejskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2018-2020. Radni rozmawiali także i wydali pozytywną opinię w sprawie zmiany nazewnictwa zadań Programu. Zmiana ta ma uszczegółowić cele i założenia oraz ułatwić pracę podmiotom, chcącym wziąć udział w programie.

Wśród propozycji zmian, które miałyby się znaleźć w budżecie, są także środki dla poznańskich szpitali. Szpital Raszei miałby dostać prawie 2 mln zł w tym 1 mln 700 tys. zł na tomograf komputerowy, a Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego około 3 mln na SOR, czyli szpitalny oddział ratunkowy. Z kolei poradnie medyczne otrzymałyby ponad 700 tys. zł za zakupy inwestycyjne. W zmienionym budżecie 2019 rok pojawiłoby się również około 300 tys. zł na śniadania dla dzieci oraz 55 tys. zł na termomodernizację żłobka nr 1.

Weronika Ignaciuk

© Wydawnictwo Miejskie Posnania 2019