Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Integracja z Kórnikiem i nowe bilety

Planowana na sierpień integracja komunikacji autobusowej z gminami Kórnik i Zaniemyśl będzie też okazją do zmian w taryfie biletowej. Niektóre bilety znikną, pojawią się natomiast inne, zmienią się też niektóre ceny.

fot. ZTM
fot. ZTM

W tym roku od sierpnia planowana jest integracja transportu Poznania oraz gmin Kórnik i Zaniemyśl. - Z uwagi specyfikę linii, niezbędne jest wprowadzenie takich zmian w taryfie biletowej, która z jednej strony będzie w jak najlepszy sposób dopasowana do potrzeb pasażerów, a z drugiej pozwoli urealnić obecne stawki w odniesieniu do długości nowych linii - tłumaczy Jan Gosiewski, dyrektor ZTM. Rada Miasta w maju zgodziła się już na integrację i zmiany opłat za bilety. Planowana integracja ma objąć linie 501, 502, 566 i 561. Podstawowa zmiana to wprowadzenie tzw. słupków czyli punktów pomiędzy najdalej oddalonymi od siebie przystankami, gdzie w systemie tPortomonetki będzie naliczana opłata jak za kolejny przystanek, choć przystanku fizycznie tam nie będzie. Druga zmiana to nowa strefa komunikacyjna "D", do której będzie należała gmina Zaniemyśl.  

Przy okazji tych rozwiązań od sierpnia wprowadzane będą zmiany w biletach okresowych, jednorazowych i krótkookresowych. I tak bilet sieciowy 30-dniowy na strefy A+B+C+D będzie kosztować 204 zł, na strefy B+C+D - 121 zł, bilet na strefy C+D - 83 zł, a na samą strefę D - 48 zł. Bilety przystankowe będą mieć takie ceny: do 6 przystanków 50 zł, do 18 przystanków 80 zł i do 24 przystanków 105 zł (ceny na wszystkie strefy).

Zmiany w biletach jednorazowych będą takie: bilet na 40 minut oraz jednoprzejazdowy (kosztował 4,60 zł) zniknie i zastąpi je bilet na 45 minut za 5 zł, będzie to bilet wyłącznie czasowy. Pojawi się też zupełnie nowy bilet jednorazowy na 90 minut w cenie 7 zł. Natomiast cena biletu na 10 minut się nie zmieni i wynosić będzie nadal 3 zł,

Wśród biletów krótkookresowych pojawią się dwa rodzaje biletów 24-godzinnych: jeden wyłącznie na strefę A za 12 zł i osobny na wszystkie strefy za 15 zł. Bilety 48-godzinne i 72-godzinne zostaną zlikwidowane. Natomiast bilet 7-dniowy zyska dwie wersje, na strefę A za 40 zł i na wszystkie strefy za 60 zł.

jg