Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

"Krzysztof" przejdzie pielęgnację

Usunięcie posuszu w koronie drzewa, prześwietlenie wnętrza korony drzewa, redukcja obwodowych gałęzi o grubości nieprzekraczającej 5 cm, redukcja konarów nad ulicą Garczyńskiego. Takim zabiegom zostanie poddany rosnący na Wildzie dąb "Krzysztof" - pomnik przyrody i prawdopodobnie najstarsze drzewo w Poznaniu.

Dąb "Krzysztof", fot. Rada Osiedla Wilda
Dąb "Krzysztof", fot. Rada Osiedla Wilda

Wiek dębu szypułkowego rosnącego na placu zabaw u zbiegu ulic Prądzyńskiego i Garczyńskiego datuje się na około 250-300 lat. To oznacza, że drzewo pamięta jeszcze czasy sprzed rozbiorów Polski. Pomnikiem przyrody został ustanowiony 2 lata temu.

Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do pomników przyrody wymaga uzgodnienia z organem ustanawiającym taką formę ochrony przyrody, czyli w tym przypadku z Radą Miasta Poznania. Dlatego odpowiedni projekt uchwały trafił już do Biura Rady Miasta, skierowany przez Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska. Po ekspertyzie dendrologicznej opracowanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Cedrus, pracownicy Wydziału przeprowadzili oględziny drzewa i potwierdzili, że należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne w jego koronie.

Zabiegi w taki sposób, aby zachować naturalny pokrój i statykę drzewa, z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowników korzystających z terenu w sąsiedztwie drzewa. Wykonane prace nie mogą spowodować utraty walorów przyrodniczych pomnika przyrody.

oprac. mat.