Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Nowe pociągi dla Kolei Wielkopolskich

Koleje Wielkopolskie rozstrzygnęły zostało postępowanie przetargowe na dostawcę czterech nowych trójczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych, wybrano pojazdy nowosądeckiego NEWAG-u. Pojazdy będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań - Wągrowiec - Gołańcz oraz Poznań - Grodzisk Wlkp. - Wolsztyn.

fot. Mateusz Włodarczyk/ Wikipedia
fot. Mateusz Włodarczyk/ Wikipedia

Firma NEWAG SA, jako zwycięzca przetargu Kolei Wielkopolskich zadeklarowała dostawę odpowiednio, pierwszych dwóch składów w terminie 410 dni od daty podpisania umowy, pozostałe dwa zostaną dostarczone za 500 dni. Łączna wartość zamówionych czterech składów opiewa na kwotę prawie 95 mln zł, zaś dofinansowanie unijne wynosi nieco poand 66 mln zł. Dodatkowo w ramach zamówienia istnieje możliwość zakupu dwóch kolejnych składów, a za kwotę 47,5 mln zł.

Jak informują koleje pojazdy będą obsługiwać połączenia głównie na liniach Poznań - Wągrowiec - Gołańcz oraz Poznań - Grodzisk Wlkp. - Wolsztyn. Jest to jedna z linii w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Koleje Wielkopolskie od dłuższego czasu chciały nabyć dodatkowe pojazdy ze względu na rosnącą liczbę pasażerów. Dwa poprzednie przetargi nie zakończyły się sukcesem, w pierwszym złożone oferty były za drogie. W drugim wybrana PESA Bydgoszcz nie podpisała umowy.

 KW, jg