Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Zgłoś się do debaty o stanie miasta

Miasto udostępniło już najnowszy raport o stanie miasta. Mieszkańcy Poznania będą mogli zabrać głos w jego sprawie podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta 18 czerwca. Aby móc wziąć udział w dyskusji trzeba jednak mieć pisemne poparcie co najmniej 50 osób.

fot. Mateusz Malinowski
fot. Mateusz Malinowski

Prezydent Jacek Jaśkowiak przedstawił najnowszy raport o stanie miasta Poznania. Opracowanie porusza kluczowe kwestie, które składają się na współczesne oblicze naszego miasta, jego otwartość i dynamiczny rozwój. Z raportem można zapoznać się na portalu BaDaM Poznań.

Podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania mieszkańcy będą mogli zabrać głos w sprawie raportu. Sesja odbędzie się 18 czerwca w Urzędzie Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17, w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.

W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców, których poprze pisemnie 50 osób. Zgłoszenie do udziału w debacie, wraz z listą podpisów, należy złożyć u Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Kolegiacki 17, pok. 110 (w godzinach pracy urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 17 czerwca 2019 roku, do godz. 17.00.

JD, jg