grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zmiany w funkcjonowaniu mieszkań komunalnych

Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający zasady wynajmowania miejskich lokali. Rozwiązana została także sprawa sprzedaży z bonifikatą tzw. mieszkań policyjnych.

Fot. ZKZL - grafika artykułu
Fot. ZKZL

Zmiany w wynajmie miejskich mieszkań wymusiła niedawno wprowadzona ustawa. Nową definicję otrzyma lista mieszkaniowa i socjalna - do tej pory był to spis osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, a od teraz będzie to spis osób ubiegających się o taką umowę. Wolne lokale w pierwszej kolejności trafią do osób, które są uprawnione do lokalu zamiennego, dalej do umieszczonych na wspomnianych listach, ludzi, wobec których sąd orzekł eksmisję, kończąc na zamianach i trybie lokali do remontu.

Uchwała utrzymuje dotychczasowe progi dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc mieszkaniową, choć jak zapowiedzieli urzędnicy będą one w przyszłości zmieniane na podstawie tworzonej właśnie analizy rynku mieszkaniowego. Nowością będzie weryfikacja dochodu nowych najemców co 2,5 roku, a nie tylko przy składaniu samego wniosku o lokal. Jeśli najemca przekroczy progi dochodowe, to o tę różnicę na osobę będzie podniesiony czynsz.

Drobne zmiany wprowadzono w Systemie Kwalifikacji Punktowej, któremu podlega każdy wnioskodawca. Premiowane będą rodziny wychowujące więcej, niż trójkę dzieci. Osoby bezdomne będą musiały z kolei zrealizować co najmniej połowę programu wychodzenia z bezdomności. Stworzono także możliwość najmu na rok dla mieszkańców, którzy padli ofiarą klęski żywiołowej, bez względu na ich dochody.

Uchwała ma wejść w życie najpóźniej 1 stycznia 2020 r., kiedy to rozpocznie się nabór na kolejną listę mieszkaniową i socjalną.

Radni zaopiniowali również pozytywnie projekt uchwały dotyczący udzielenia bonifikat przy sprzedaży mieszkań dla policjantów i ich rodzin. Obecnie lokale, na podstawie porozumienia z wojewódzkim i miejskim komendantem Policji są we władaniu miasta, które wynajmuje je mundurowym. O wykupienie z upustem mogą ubiegać się ci, którzy nie mają zaległości z czynszem i od 5 lat nie są właścicielami innego mieszkania.

- Bonifikaty są takie same, jak dla innych miejskich najemców. - podkreślała Renata Murczak, dyrektorka Biura Spraw Lokalowych. Miasto zaproponowało obniżenie ceny sprzedaży mieszkania o 65%, dodatkowe 1,5% za każdy rok najmu lokalu i 25% w przypadku zapłacenia całej ceny od razu. Bonifikata nie może przekroczyć jednak 90% ceny sprzedaży lokalu.

Beata Szeszuła