grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

- SESJA- Zbudują kompleks dla niepełnosprawnych

Radni poparli wybudowanie specjalistycznego kompleksu dla osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Na Tak. Miasto w ramach wsparcia udzieli 99% bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

fot. Bestrossi/ Wikipedia - grafika artykułu
fot. Bestrossi/ Wikipedia

Stowarzyszenie Na Tak od kilkudziesięciu lat pomaga osobom o przeróżnym stopniu niepełnosprawności, zarówno dzieciom jak i dorosłym. W Poznaniu organizacja prowadzi m.in. przedszkole "Orzeszek" na os. Chrobrego, poradnię rozwojową "Jaskółka" przy ul. Chełmońskiego czy Dobrą Kawiarnię przy ul. Nowowiejskiego.

Teraz stowarzyszenie chce radykalnie polepszyć swoje zaplecze lokalowe i na działce miejskiej w rejonie ul. Marcelińskiej i Kolorowej chce wybudować kompleks, w którym znajdzie się wiele ośrodków służących niepełnosprawnym. Ma się tam znaleźć m.in. centrum edukacji i terapii dla takich osób, przedszkole, placówki całodziennego wsparcia, ośrodki rehabilitacyjne, a także urządzona zieleń z parkiem rowerowym. Na inwestycje stowarzyszenie chce pozyskać środki z funduszy unijnych, ze środków własnych i od sponsorów.

Miasto chce wesprzeć tę inicjatywę i udzielić bonifikaty w wysokości 99% od opłaty od dzierżawy wieczystej. Taką możliwość dla samorządu przewidują przepisy prawa. Po jej udzieleniu opłata wynosiła by niecałe 7 tys. zł.  Rada Miasta na ostatniej sesji wyraziła zgodę na taką bonifikatę.

Radni zgodzili się także na to by spółka Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przy budowie infrastruktury dla nowych osiedli z blokami komunalnymi oraz przy remontach lokali użytkowych mogła pełnić rolę inwestora zastępczego. Proponowane zmiany w przepisach pozwolą spółce przyspieszyć przygotowywanie i przeprowadzanie inwestycji, mocno ograniczając biurokrację.

Radni zajęli się też pomysłem przeniesienia kompetencji ustalania cenników usług Palmiarni, Ogrodu Zoologicznego i Usług Komunalnych z Rady Miasta do zarządzenia prezydenta. Chodzi oto, by prezydent mógł rozszerzać katalog usług płatnych świadczonych przez te podmioty. Teraz każda zmiana wymaga zmiany w uchwałach w statutach tych jednostek. Rada Miasta wyraziła zgodę na taką zmianę.

Radni w głosowaniu przyjęli też sprawozdania finansowe dwóch miejskich szpitali: Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia oraz Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei. Oba szpitale w ubiegłym roku osiągnęły wynik dodatni. Wycofano natomiast sprawozdanie finansowe Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych wobec braku opinii pozytywnej ze strony Wydziały Zdrowia i Spraw Społecznych.

Jan Gładysiak

© Wydawnictwo Miejskie Posnania