Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

UAM z Radą Uczelni

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołał 9-osobową Radę Uczelni. W jej skład weszły cztery osoby spoza UAM oraz czworo reprezentantów Uniwersytetu. Zgodnie z ustawą do rady wchodzi także Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Pełen skład Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przedstawia się następująco:

  • Rafał Drozdowski z UAM,
  • Katarzyna Meller z UAM,
  • Izabela Nowak z UAM,
  • Tomasz Cemel, dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO Banku Polskiego w Poznaniu,
  • Paweł Chudziński, Prezes Zarządu spółki Aquanet,
  • Anna Hryniewiecka, Dyrektor CK Zamek,
  • dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - przewodniczący Rady Uczelni
  • Joanna Maruszczak z Wydziału Nauk Społecznych UAM - przewodnicząca Parlamentu Samorządu Studentów.

- Rada ma być ciałem doradczo-nadzorczym. Zależało mi, żeby jej członkami były osoby, które uniwersytet znają - mówi JM Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, który wskazał kandydatów - Prof. Rafał Drozdowski i prof. Tadeusz Stryjakiewicz pracowali już wcześniej nad strategią uczelni. Prof. Katarzyna Meller przez wiele lat była Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. Natomiast prof. Izabela Nowak była prodziekanem Wydziału Chemii w latach 2008-2012. Przy wyborze osób z zewnątrz kierowałem się natomiast tym, żeby reprezentowały one szersze spektrum naszego otoczenia: inne uczelnie środowiska poznańskiego, sferę biznesu, a także otoczenie kulturalne. PKO w Poznaniu współpracuje z miejskimi uczelniami, a Dyrektor Tomasz Cemel był już członkiem Rady Gospodarczej przy poprzednim Rektorze. Prezes Paweł Chudziński to także przedstawiciel klasycznego otoczenia gospodarczego. CK Zamek jest instytucją, z którą współpraca UAM od wielu lat jest dość bliska. Zarówno dyr. Hryniewiecka, dyr. Cemel jak i prezes Chudziński byli także członkami ostatniego Konwentu UAM. Natomiast prof. Remigiusz Napiecek osobiście współpracuje z UAM i zna nasz uniwersytet. Jego wiedza, nie tylko jako ekonomisty, jest cenna - argumentuje wybór kandydatów prof. Lesicki.

oprac. red.

  • Do końca marca trwa konkurs Wydawnictwa Miejskiego Posnania na opowiadanie fantastyczne związane z 100. rocznicą utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu - "Poznań Fantastyczny. AMU.NET.100".