Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

15 chętnych na kładkę

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zakończyła przyjmowanie prac w konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną kładki pieszo-rowerowej nad Wartą, między ulicą Piastowską a osiedlem Piastowskim. Nadesłano 15 propozycji. - To dobra wiadomość bo oznacza, że komisja konkursowa będzie miała duży wybór - komentuje radna Dominika Król, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie
Fot. Poznańskie Inwestycje Miejskie

W pracach konkursowych należało nie tylko przedstawić koncepcję samej kładki, ale też uwzględnić jej funkcjonalne połączenie z istniejącą i planowaną infrastrukturą w pobliżu oraz zagospodarowaniem terenu. Autorzy pracy, która otrzyma najwięcej punktów, dostaną nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na przygotowanie szczegółowego opracowania, które będzie podstawą realizacji inwestycji. Druga nagroda to 30 tys. zł, a trzecia - 20 tys. zł. Na ewentualne wyróżnienia zarezerwowano 30 tys. zł.

W skład sądu konkursowego wchodzą przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radni miejscy.

Nowe, wygodne połączenie Rataj i Wildy, które ma powstać pomiędzy mostem Królowej Jadwigi, a mostem Przemysła I, ma spełniać wysokie wymagania architektoniczne oraz użytkowe. Będąc kontynuacją szlaku RoweLove Rataje, nie tylko ułatwi codzienne poruszanie się mieszkańców tej części Poznania, ale też zachęci do rekreacji i wypoczynku nad Wartą. Projekt budowlany ma powstać do października 2021 roku, a przewidywany koszt budowy kładki to ok. 30 mln zł.

- Kładka ułatwi przemieszczanie się pieszym i rowerzystom oraz zwiększy atrakcyjność nadwarciańskich terenów - ocenia radna Dominika Król.

oprac. red.