grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Podziękowania dla Joanny Fiodorow

Joanna Fiodorow, zawodniczka OŚ AZS Poznań i sportowa stypendystka Miasta Poznania oficjalnie zakończyła karierę. Uroczyście podziękowali jej Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Upamiętnienie radnych

Projekty uchwał w sprawie nazwania ulicy imieniem Klemensa Mikuły i skweru imieniem Macieja Zawiei, w przeszłości radnych Miasta, trafiły do Biura Rady.

Uchodźcy z Afganistanu

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych odbyła wstępne, rozpoznawcze spotkanie w sprawie ewentualnego wsparcia dla uchodźców z Afganistanu znajdujących się w Poznaniu.

Rocznica Bitwy nad Bzurą i skwer

9 września 1939 r. rozpoczęła się największa i najkrwawsza bitwa kampanii wrześniowej. W lipcu tego roku Rada Miasta nadała skwerowi obok Pomnika Armii Poznań nazwę upamiętniającą Bitwę nad Bzurą.

LI sesja Rady Miasta Poznania

Poznańscy radni spotkali się po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej. Zrealizowali 28 punktów porządku obrad. Zgodzili się na wprowadzenie promocji przy zakupie biletów długoterminowych na przejazdy komunikacją miejską w formule 30+3 i 90+9, która będzie obowiązywała do końca roku. Rada odrzuciła projekt uchwały ws. wygaszenia mandatu radnego Bartłomieja Ignaszewskiego.

Radni w Centrum Szyfrów Enigma

Czwartkowe posiedzenie Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania odbyło się w Centrum Szyfrów Enigma. Radni zapoznali się z założeniami programowymi CSE, strukturą zatrudnienia, a także z planem działań krótkofalowych i długofalowych. Poznali także szczegółowy plan uroczystości otwarcia centrum, które odbędzie się w dniach 24-26 września.

Zieleń a polityka przestrzenna

Radni Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, wspólnie z członkami Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, dyskutowali na środowym posiedzeniu o roli zieleni w mieście, jej dostępności i możliwościach gospodarowania. Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła szczegółowe opracowanie na ten temat, zaznaczając, że tereny zieleni stanowią aż 1/3 powierzchni Poznania.

Sytuacja w DPS Ugory

O sytuacji w Domu Pomocy Społecznej Ugory rozmawiali radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, którzy spotkali się z Piotrem Michalakiem - dyrektorem tej placówki.

Rozwój metropolii

Podczas posiedzenia Komisji Współpracy Lokalnej radni i urzędnicy dyskutowali o zapisach ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Wprowadza ona nowe regulacje, które będą miały wpływ na przyjmowaną już wcześniej przez poznański samorząd uchwałę.

Trenerski gigant wioślarstwa

29 czerwca podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Poznania nagrodę sportową w kategorii trenerskiej otrzymał Aleksander Wojciechowski. Trener wioślarstwa zasłużył na tę nagrodę jak nikt inny.

Z Miasta do Województwa

W marcu Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego. Teraz nastąpiło oficjalne przekazanie placówki.

Propozycje bonusów w taryfach ZTM

Do Biura Rady Miasta trafił już projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Przewiduje on m.in. promocję dla pasażerów kupujących bilet sieciowy - miesięczny lub kwartalny.

Fotograf Poznania

2 sierpnia mija 140. rocznica urodzin Romana Stefana Ulatowskiego, wybitnego polskiego fotografa działającego w Poznaniu i Wielkopolsce na początku XX wieku.

Ostrzeganie przed nawałnicami

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi. Radny zwraca uwagę, że w przypadku wielkiej nawałnicy z 22 czerwca w Poznaniu nie wysłano ostrzeżenia meteorologicznego. Zostało ono wysłane w innych dniach, gdy zjawiska meteorologiczne były mniej groźne.

Introligatorski skwer

Józefa Przesławskiego, wielkiego miłośnika książek, upamiętnili poznańscy radni, nazywając skwer na ul. Owsianej jego imieniem. Może ta inicjatywa przybliży poznaniakom postać i dokonania wybitnego introligatora, społecznika i radnego miasta Poznania.

Nowe komisje wybrały przewodniczących

We wtorek Rada Miasta zdecydowała o powstaniu nowych komisji merytorycznych, w środę ustaliła ich składy osobowe, a w czwartek odbyły się pierwsze posiedzenia i wybór przewodniczących oraz ich zastępców.

L sesja RMP cz. 2

Drugi dzień L sesji Rady Miasta Poznania zdominowały uchwały nazewnicze oraz ustalenie składów osobowych nowych komisji powołanych dzień wcześniej.

L sesja RMP cz. 1

Ostatnia przed wakacyjną przerwą sesja Rady Miasta Poznania realizowana była przez dwa dni z uwagi na bardzo obszerny program zawierający niemal pięćdziesiąt punktów.

1 Strona 2 3 163