grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Budżet kultury

Ponad 102 mln zł na wydatki bieżące w obszarze kultury, w tym ponad 11 mln zł dla organizacji pozarządowych, zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 r. Poznańskie instytucje kultury będą realizowały zarówno dotychczasowe projekty i zadania bieżące jak też nowe inicjatywy.

Fot. CK Zamek - grafika artykułu
Fot. CK Zamek

Wydawnictwo Miejskie Posnania wyda m.in. książkę poświęconą pomnikowi Armii Poznań, czy album o poznańskiej architekturze, plany Teatru Animacji to np. digitalizacja Archiwum Poznańskich Lalek i jedna premiera ("Krabat"). Teatr Muzyczny zorganizuje m.in. koncert z okazji otwarcia pl. Kolegiackiego, a także koncert z piosenkami Urszuli Sipińskiej. Premiery Teatru Polskiego to m.in. "Śmierć Jana Pawła II" i "Ulisses. W Teatrze Ósmego Dnia zobaczymy premiery: "Fasolka", "Kafka", rozpoczną się prace nad plenerowym spektaklem "Recycling". Centrum Kultury "Zamek" będzie realizować jak zawsze festiwale, programy literackie, program filmowy, muzyczny, teatralny, sztuki wizualne, działania artystyczne, stałą działalność 20 pracowni artystycznych. Centrum Sztuki Dziecka to m.in. flagowy festiwal "Ale Kino", projekty teatralne, artystyczno-edukacyjne, około 460 wydarzeń kulturalnych. Dom Kultury "Stokrotka" realizować będzie projekty edukacyjne, prozdrowotne, naukę języka, warsztaty, imprezy plenerowe, wydarzenia na czas wakacji i ferii zimowych, wydarzenia dla seniorów. Biblioteka Raczyńskich oprócz działalności podstawowej, planuje projekty promujące czytelnictwo, konkurs im. Arkadego Fiedlera, uruchomienie 11 książkomatów w terenie Poznania, kontynuację projektu digitalizacyjnego. Muzeum Archeologiczne - oprócz wystaw - to także gromadzenie, konserwowanie zbiorów, publikacje naukowe, imprezy edukacyjne, działania popularyzujące naukę. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości planuje wystawy czasowe, działania edukacyjne, realizację wydarzeń związanych z rocznicami historycznymi, pozyskiwanie muzealiów, konserwacja eksponatów. Zadania Galerii Miejskiej "Arsenał" to oprócz wystaw, publikacja książki "Sztuka partycypacji", wydarzenia edukacyjne, modernizacja budynku w ramach rewaloryzacji płyty Starego Rynku, działalność "Pawilonu". Estrada Poznańska to jej stałe punkty jak Kino Muza, "Scena ma Piętrze", festiwal "Animator", ponadto program letni na poznańskich osiedlach, aranżacja sezonowa na pl. Wolności (infrastruktura i zieleń). Poznański Chór Chłopięcy koncertować będzie m.in. w poznańskich domach dziecka, w domach pomocy społecznej, zapewni oprawę muzyczną świąt i uroczystości, realizować będzie warsztaty dla młodzieży. Poznańskie Centrum Dziedzictwa to działania w Bramie Poznania, wystawy w Galerii Śluza, wystawy w nowym obiekcie Centrum Szyfrów Enigma, działania edukacyjne, publikacje.

Dyrektorzy instytucji podkreślali zagrożenie dla stabilności ich budżetów, bieżącej działalności, co związane jest m.in. z inflacją, wzrostem cen energii, towarów i usług. Radny Andrzej Rataj odnosząc się do kwestii podwyżek dla pracowników instytucji kultury, podkreślał że warto inwestować w kapitał ludzki. Ważnym aspektem jest też dla niego odnawianie zabytków Poznania, na które powinny być przeznaczane większe kwoty. Przewodniczący Komisji Grzegorz Jura zwrócił uwagę, że zamiast na przykład organizować koncerty na otwarcie pl. Kolegiackiego, zwiększyć liczbę premier w Teatrze Animacji. Apelował też, aby więcej inwestować w edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Zdaniem Jury Miasto powinno również zadbać, aby "Pawilon" stał się oddziałem Galerii Miejskiej "Arsenał", ponieważ jest miejscem, którego oferta przyciąga odbiorców, którzy z innych instytucji kultury nie korzystają. Wyraził też żale, że Dom Kultury "Stokrotka" musi też ograniczyć program, a jest to ważna instytucji działająca na peryferyjnym osiedlu Poznania.

oprac. red.