grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Były ogródki, będą bloki?

Radni Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Miasta Poznania opiniowali na czwartkowym posiedzeniu uchwały ws. planów zagospodarowania. W związku z przejęciem terenu przy ul. Piątkowskiej przez ZUS, możliwa jest likwidacja części istniejących tam ogródków działkowych. W miejscu ogródków, wzdłuż ul. Piątkowskiej, będą mogły stanąć wielorodzinne budynki mieszkalne.

Wygląd potencjalnej zabudowy w rejonie ul. Hetmańskiej/Góreckiej, fot. MPU - grafika artykułu
Wygląd potencjalnej zabudowy w rejonie ul. Hetmańskiej/Góreckiej, fot. MPU

Radni zdecydowali o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulicy Wykopy" w Poznaniu. Wniosek o w tej sprawie złożyli właściciele terenu poprzemysłowego w tym rejonie. Teren, według założeń planu, ma zostać przekształcony z poprzemysłowego na mieszkaniowy. Wyraziła na to zgodę rada osiedla, apelując przy tym, by była to zabudowa jednorodzinna, niska, bo taka występuje w tym rejonie. Miejska Pracownia Urbanistyczna wyjaśniła, że nie jest jeszcze przesądzone jaka zabudowa będzie dopuszczalna. Ośmiu radnych zagłosowało "za". Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw.

Kolejnym punktem obrad był projekt uchwały ws. planu w rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej. Teren, który ma zostać objęty planem zajmują ogródki działkowe. Jednak teren z działkami odzyskał niedawno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który chce na części terenu dopuścić zabudowę mieszkaniową. Miejska Pracownia Urbanistyczna przypomniała ZUS-owi, że w przypadku likwidacji ogródków, właściciel terenu ma obowiązek dokonać ich "translokacji", tzn. przenieść działki na inne miejsce. Miasto nie poniesie kosztów tej operacji. Nowe działki będzie musiał znaleźć ZUS.

Rada Osiedla Winiary zaznaczyła, że jest za utrzymaniem ogródków działkowych na tym terenie. Zabudowa mieszkaniowa przewidziana jest tylko na zewnętrznej części planu, tzn. wzdłuż ulicy Piątkowskiej. Wszyscy radni zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie.

Radni zaopiniowali pozytywnie dwa projekty uchwał ws. MPZP. Pierwszy dotyczy obszaru "Morasko - Radojewo - Umultowo" Zachód część B. Plan ten obejmuje teren, na którym w przyszłości może przebiegać tzw. IV rama komunikacyjna. MPZP ma zabezpieczyć teren planistycznie i będzie on całkowicie wyłączony z zabudowy i przeznaczony pod zieleń nieurządzoną. Niewielki obszar w tym rejonie zajmuje gospodarstwo rolne. Sześciu radnych było "za", trzech wstrzymało się od głosu.

Radni debatowali także nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Hetmańskiej i Góreckiej" w Poznaniu. Od północy ograniczony jest ul. Hetmańską, a jego wschodnią granicę stanowi ul. Górecka.  Przez wiele lat istniały tam ogródki działkowe lecz kilka lat temu zostały zlikwidowane. Jest to teren o powierzchni 1,4 ha będący własnością miasta.

Według założeń w przyszłości ma być przeznaczony pod zabudowę usługową, oznacza to zapewne budowę budynków biurowych. W pobliżu skrzyżowania z ul. Kolejową dopuszczalne będą wysokie budynki o wysokości do 55 metrów, w głębi terenu zabudowa będzie się obniżać do 20-30 metrów. Miasto oczekuje, że zainteresowany inwestor kupi działkę za około 20 mln zł. Według założeń planu nie dopuszczono dostępu dla samochodów od ul. Hetmańskiej, ale wyznaczono strefę dostępu do drogi publicznej, obejmującą fragment obecnej ul. Góreckiej. Czterech radnych było za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały, sześciu wstrzymało się od głosu.

W wolnych głosach i wnioskach radni wysłuchali przedstawicieli "Inicjatywy obywatelskiej przeciw zabudowie w obszarze Doliny Cybiny". To grupa mieszkańców Kobyleopola, którzy chcą powstrzymania realizacji inwestycji deweloperskiej firmy WFH Inwestycje. Mieszkańcy twierdzą, że inwestor chce zbudować dwa bardzo duże budynki jednorodzinne na skarpie nad Cybiną, co zagrozi ekosystemowi tej rzeki. Teren jest korytarzem ekologicznym i jednym z najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo w Poznaniu.

oprac. red.

Zobacz więcej: