grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Dom Kultury "Stokrotka" - mały, ale wielki

Komisja Kultury i Nauki gościła w Domu Kultury "Stokrotka" przy ul. Cyniowej. To najmniejsza z miejskich instytucji kultury, ale bardzo aktywna i wszechstronna.

Komisja Kultury i Nauki w Domu Kultury "Stokrotka", fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Komisja Kultury i Nauki w Domu Kultury "Stokrotka", fot. biuletyn.poznan.pl

DK "Stokrotka" prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną, współpracuje ze społecznością lokalną, tworzy przestrzeń do spotkań, działalności twórczej, dyskusji. Motto "Stokrotki" brzmi "od juniora do seniora" i taka właśnie jest oferta placówki. Placówka prowadzi zajęcia muzyczne i naukę gry na instrumentach, organizuje Poznańską Jesień Gitarową, czyli konkurs dla gitarzystów amatorów. Odbywają się zajęcia plastyczne, warsztaty malarstwa sztalugowego, warsztaty rękodzieła artystycznego, przedstawienia teatralne, występy gościnne zaprzyjaźnionych grup teatralnych, prezentacja kultur innych krajów. W pięknie urządzonym ogródku odbywają się zajęcia plenerowe, a także seanse letniego kina. W czasie przerwy wakacyjnej i zimowej organizowane są zajęcia dla dzieci. "Stokrotka" angażuje się również w działania na rzecz bezpieczeństwa poprzez współpracę z policją w realizacji akcji prewencyjno-edukacyjnych np. poprzez ostrzeganie przed uzależnieniem od narkotyków. Przeciwdziałając wykluczeniom Dom Kultury organizuje przedstawienia w języku migowym, czy Olimpiadę młodzieży niepełnosprawnej. Placówka zaangażowała się również w pomoc dla dotkniętych wojną obywateli Ukrainy. Trudny dla "Stokrotki" był czas pandemii. W wyniku obostrzeń zawieszono wiele form działalności, te które można było przeniesiono do internetu. Obecnie Dom Kultury chce odbudować więzi społeczne i aktywność młodzieży po czasie pandemii i przymusowej izolacji. Najnowsze pomysły to stworzenie pracowni fotograficzno-filmowej oraz pracownia ceramicznej. "Stokrotka" zyskała ostatnio nową, bardziej funkcjonalną stronę internetową oraz nowy logotyp.

*

W drugiej części posiedzenia Komisja wysłuchała informacji wybranych instytucji kultury na temat pozyskiwania dodatkowych dochodów pozabudżetowych poprzez działania komercyjne.

W przypadku Teatru Muzycznego prawie 80 proc. dochodów komercyjnych pochodzi ze sprzedaży biletów. Poza tym z tytułu umieszczenia reklam, wynajmowania przestrzeni w teatrze, produkcji i sprzedaż gadżetów (bezpośrednio i w sklepie internetowym). Tę ostatnią działalność teatr chce rozwijać. Ponadto pozyskiwani są sponsorzy. Teatr w obecnej siedzibie jest bardzo ograniczony przestrzenią w działalności komercyjnej, a nowe możliwości pod tym względem może zmienić wybudowanie nowej.

Dla Centrum Kultury Zamek spadek przychodów czasie pandemii był dramatyczny. W pierwszym półroczu tego roku było już nie najgorzej. Duży wpływ na przychody miała wystawa poświęcona Gaudiemu. Źródłem dochodów jest też wynajmowanie przestrzeni zewnętrznym najemcom, ale to też wymaga sporej obsługi administracyjnej. Z drugiej strony wysokie są koszty bieżące utrzymania takiego obiektu jak Zamek.

W Wydawnictwie Miejskim Posnania dochody uzyskiwane samodzielnie to pomiędzy 20 a 25 proc. Kiedyś było to więcej, ale doszło wiele zadań, które nie generują dochodów, a są usługą bezpłatną dla mieszkańców np. portal CYRYL, czy bezpłatny miesięcznik dla seniorów. Wydawnictwo zarabia również z tytułu sprzedaży produktów własnych - książek i pamiątek. Wydawnictwo wypełniając misję publiczną wydaje wiele publikacji niszowych, okolicznościowych. Są to ważne publikacje, ale nie przynoszą dochodów. Myśląc o zwiększeniu dochodów należało by wydawać książki mające większy potencjał komercyjny. Szansą było by zwiększenie ilości publikacji dla dzieci. Te książki cieszą się dużą popularnością. Inne przychody pochodzą z tytułu usług - reklamy w tytułach prasowych, sprzedaży biletów do Fotoplastykonu Poznańskiego.

Dochody Galerii Miejskiej Arsenał i powiązanego z nią Pawilonu pochodzą ze sprzedaży biletów, wynajmu powierzchni. Większe możliwości pojawią się po powrocie galerii na Stary Rynek, gdy zakończy się remont.

Przychody ze sprzedaży biletów to 22 proc. dochodów Estrady Poznańskiej, głównie w Kinie Muza, a także w Scenie na Piętrze. Poza tym najmy, dzierżawy, usługi reklamowe. Trzeba jednak pamiętać, że np. Kino Muza jest kinem studyjnym i m.in. tym różni się od tzw. multipleksów, że widzowie nie są zmuszeni przed filmem oglądać półgodzinny blok reklamowy. Wprowadzenia takich zasad jak w multipleksach nie oczekuje publiczność Kina Muza, która świadomie wybiera kino studyjne. Potencjałem do pełniejszego wykorzystania jest Scena na Piętrze, gdyby przeszła ona takie przeobrażenie jak wcześniej Kino Muza. Na to jednak potrzebne są pieniądze. Koszt inwestycji szacuje się na 15 mln zł.

oprac. red.

Zobacz także: