grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Grunwald czeka na pływalnię

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznała się ze stanem realizacji inwestycji na przejętym od policji obiekcie Pływalni Olimpia. Plany zakładają budowę krytej pływalni wraz z halą sportów walki.

Źródło: facebook.com/plywalniaolimpia
Źródło: facebook.com/plywalniaolimpia

Według założonego harmonogramu prac do końca tego roku ma zostać wyłoniony projektant oraz powstać ma projekt koncepcyjny. Na początku przyszłego roku przewidziano konsultacje koncepcji styczeń - luty 2021, później przystąpienie do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego, a następnie dokumentacji projektowej

Podczas komisji głos zabrali mieszkańcy skupieni w Koalicja dla Ogrodów Działkowych. To osoby posiadające ogródki działkowe w pasoe zieleni od ul. Grunwaldzkiej poprzez ul. Taborową do ul/ Ściegiennego. Obawiają się oni, że inwestycja może zagrozić ogródkom, które są miejscem cennego drzewostanu i siedliskiem ptaków. Urzędnicy zapewniali, że projekt ma być poddany konsultacjom społecznym i są otwarci na udział w nich działkowców. Nie ma na chwilę obecną działań Miasta, aby likwidować ogródki działkowe. Nie ma też ze strony Miasta postępowań o wywłaszczenie.

- Rozumiem niepokój państwa, którzy mają tam działki. Z drugiej strony to lokalizacja dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który będzie służył dużej grupie mieszkańców - mówił przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Podkreślał, że Miasto nie chce pozbawiać działkowców zielonego miejsca, a gdyby doszło do likwidacji części ogródków, to możliwa jest rekompensata i wskazanie innej lokalizacji dla ogródka działkowego. - Społeczność Łazarza długo zeka na tę pływalnię - podkreślała przewodnicząca Komisji Lidia Dudziak. Jednocześnie wyrażała obawę, co będzie, gdy działkowcy i miasto nie dojdą do porozumienia w wyniku konsultacji.

oprac. red.