grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Jak walczyć z suszą

Susza ponownie dotknęła całą Polskę. Jest to problem na tyle poważny, że 13 maja radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wzięli udział w dyskusji na temat działań, będących odpowiedzią na zachodzące w klimacie zmiany.

Fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Fot. biuletyn.poznan.pl

Już rok temu w Poznaniu uchwalono Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatycznych. Zakłada on m.in. łagodzenie negatywnego oddziaływania ekstremalnych działań termicznych i ograniczanie skutków susz, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie ochrony przed szkodliwymi skutkami zmian klimatycznych.

Ważnym elementem walki ze zmianami klimatycznymi i suszą jest odpowiednia gospodarka wodna, w tym wykorzystanie wód opadowych. Wiele działań w tym zakresie podejmuje Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska. Do jego najważniejszych zadań w latach 2000-2020 należała m.in. konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji. Ma to na celu maksymalne zatrzymanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Jednym z miejsc, w których strategia ta została już wdrożona są Traszki Ratajskie. Aby zasilić stawy, które się tam znajdują, woda deszczowa jest ujmowana z dachu szkoły. Przyczynia się to do zwiększenia retencji, czyli zdolności do gromadzenia wody, i zasilanie wód podziemnych, tak, aby mogła ona być wykorzystywana w czasie suszy. Dobrym przykładem jest również park na Ratajach, w którym powstało pięć niecek, gromadzących wodę deszczową i zatrzymującą ją na terenie parku.

Planów na przyszłość jest wiele. Wśród nich warto wyróżnić budowę kolejnej niecki w parku ratajskim, zwiększenie retencji stawów wzdłuż Cybiny czy oczyszczenie i pogłębienie stawu na Morasku. Radna Halina Owsianna zaproponowała również zaproszenie do rozmów prezesów spółdzielni mieszkaniowych i zachęcenie ich do wykorzystywania wód opadowych.

Nie tylko Susza

Radni rozmawiali ponadto m.in. o wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanetu oraz o gospodarowaniu odpadami w czasie trwającej epidemii. Andrzej Kaziród - dyrektor departamentu rozwoju majątku Aquanet. Przedstawił on projekt uchwały wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, posiadanych przez Aquanet na lata 2020-2029. Wartość tego planu to przeszło 2 miliardy złotych.

Do planu zostało zgłoszonych 29 nowych zadań rozwojowych za około 16 mln zł. Ponadto znalazło się też tam 135 wniosków procedowanych w latach poprzednich na łączną kwotę około 225 mln zł. Wśród nowych zadań, które zostaną zrealizowane na terenie Poznania są m.in. wymiana sieci wodociągowej w rejonie Starego Rynku, ul. Garbary i 28 Czerwca 1956 r. oraz wymiana sieci z azbestocementu na os. Przyjaźni.

Radni rozmawiali również o gospodarowaniu odpadami w czasie pandemii. Mimo początkowych obaw, system odbioru śmieci działa bez zakłóceń, a jedynym utrudnieniem mogą być kolejki do PSZOK-ów spowodowane ograniczeniem liczby osób, które mogą tam jednocześnie przebywać.

Komisja wydała także pozytywne opinie w sprawie ponownego oddania w najem nieruchomości komunalnych położonych przy ul. Jawornickiej, Małej oraz Przystań.

Radni poruszyli również temat ochrony pomnika przyrody - alei drzew przy ul. Stanisława Przybyszewskiego. Analizowano, czy prace związane z wymianą linii zasilającej tramwaje, mogą zagrozić alei. Z raportu przedstawionego komisji wynika, że na drzewach, których dotyczyć będą działania, nie zamieszkują żadne chronione gatunki, a prace będą wykonywane pod nadzorem przyrodniczym i dendrologicznym.

Weronika Ignaciuk