grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Komisja Kultury o finansach i stypendiach

Radni Komiji Kultury i Nauki dyskutowali dzisiaj o zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i budżecie miasta. Opiniowali także projekt uchwały w sprawie ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób ze środowiska kulturalnego, które nie mogły działać w okresie pandemii Covid-19. Wiele pytań wzbudziły koszty przeniesienia rzeźby Transmutatio spod Galerii Malta do Zoo.

Rzeźba Transmutatio Sławomira Brzoski, fot. Anka Grzegorczyk / Sztuka Poznania - grafika artykułu
Rzeźba Transmutatio Sławomira Brzoski, fot. Anka Grzegorczyk / Sztuka Poznania

W pierwszej części posiedzenia radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2021. Chodzi o nagłe, konieczne i nieplanowane wcześniej wydatki. Wśród nich są środki dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Niektóre z tych potrzeb są nagłe, np. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości musiało usunąć awarię, do której doszło zimą na terenie Fortu VII. W innych przypadkach nie udało się zrealizować projektów w zeszłym roku i będą one realizowane w roku bieżącym.

Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta, przedstawiła instytucje, które otrzymają dotacje, a także zadania, które zostaną sfinansowane dzięki tym środkom. Dla przykładu -120 tys. otrzyma Galeria Miejska Arsenał na przeniesienie rzeźby Transmutatio Sławomira Brzoski spod Galerii Malta do Zoo. Monumentalna rzeźba powstała w 2015 roku. Jej przeniesienia domaga się właściciel Galerii Malta. Koszty przeniesienia nie obejmują tylko transportu. Potrzebne jest m.in. użycie dźwigów, przyczep niskopodwoziowych i wybudowanie fundamentów, w miejscu, w którym stanie rzeźba.

Estrada Poznańska dostanie 120 tys. zł na Projekt Rusałka, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości otrzyma 200 tys. zł na współprodukcję filmu dokumentalnego "Powstaniec" o Leonie Prauzińskim, który powstaje w koprodukcji polsko-szwedzkiej. Muzeum Archeologiczne otrzyma 20 tys. na konserwację artefaktów odnalezionych podczas wykopalisk prowadzonych pod nawierzchnią Starego Rynku. Teatr Muzyczny 35 tys. zł dotację na plenerowy koncert piosenek ze spektaklu "Kombinat" (będzie to element obchodów 65. rocznicy Poznańskiego Czerwca). Poza tym 500 tys. zł będzie przeznaczonych na konkurs dogrywkowy dla organizacji pozarządowych. Tego konkursu nie udało się zrealizować w zeszłym roku. W ramach tych środków finansowane są wydarzenia kulturalne realizowane jesienią i zimą. Konkurs zostanie ogłoszony w wakacje. Radni 9 głosami za, przy 5 wstrzymujących się zaopiniowali pozytywnie oba projekty uchwał.

Kolejnym punktem posiedzenia komisji był projekt uchwały w sprawie ustanowienia w 2021 roku stypendiów dla osób związanych z poznańskim środowiskiem kulturalnym, zajmujących się twórczością artystyczną, badawczą lub aktywistyczną w polu sztuki, organizacją działalności kulturalnej, jej obsługą techniczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Tytuł uchwały był konsultowany ze środowiskiem kulturalnym Poznania.

Stypendia mają pomóc artystom, naukowcom i aktywistom i pozwolić na kontynuowanie działalności, która w okresie pandemii była niemożliwa. Na ten cel miasto chce przeznaczyć 500 tys. zł. Pozwoli to wesprzeć aż 100 osób, do których zaliczać się mogą zarówno artyści, jak i wyróżniający się pracownicy obsługi technicznej i medialnej sektora kreatywnego. Stypendia mają minimalizować dotkliwe konsekwencje długotrwałej sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, a także inspirować i mobilizować do tworzenia poznańskiej oferty kulturalnej w nowej popandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Osoby, które dostaną stypendia wybierze Komisja powoływana przez Radę Miasta Poznania. Radni z  Komisji Kultury i Nauki zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie stypendiów.

W ostatnim punkcie posiedzenia dyrektorzy Teatru Muzycznego relacjonowali przebieg prac nad budową nowej siedziby. Finalizowane są sprawy projektu wykonawczego i projektu budowlanego, trwają też uzgodnienia z PKP związane z lokalizacją nowego obiektu, który powstanie w pobliżu torów kolejowych. 

oprac. szym

Zobacz więcej: