grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LI sesja Rady Miasta Poznania

Poznańscy radni spotkali się po raz pierwszy po przerwie wakacyjnej. Zrealizowali 28 punktów porządku obrad. Zgodzili się na wprowadzenie promocji przy zakupie biletów długoterminowych na przejazdy komunikacją miejską w formule 30+3 i 90+9, która będzie obowiązywała do końca roku. Rada odrzuciła projekt uchwały ws. wygaszenia mandatu radnego Bartłomieja Ignaszewskiego.

LI sesja Rady Miasta Poznania, fot. Grzegorz Dembiński - grafika artykułu
LI sesja Rady Miasta Poznania, fot. Grzegorz Dembiński

51. sesja Rady Miasta Poznania odbyła się w trybie zdalnym. Tylko przewodniczący Rady Miasta, radna Dominika Król oraz pracownicy techniczni byli na sali obrad. Przewodniczący tym razem prowadził sesję z Sali Białej UMP, w Sali Sesyjnej trwają bowiem prace remontowe.

W punkcie przeznaczonym na oświadczenia głos zabrał radny Michał Grześ, który zwrócił uwagę na złą  - jego zdaniem - sytuację w poznańskim Ogrodzie Zoologicznym, czego efektem jest wykluczenie go ze Światowego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Radny zwrócił też uwagę, że w ubiegłym roku poznańskie zoo utraciło stałe członkostwo w dwóch innych organizacjach zrzeszających ogrody. W imieniu klubu radnych PiS stanowisko przedstawiła przewodnicząca Klaudia Strzelecka. Dotyczyło ono wypowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego na temat zmniejszenia liczby szpitali w Polsce. Radna Strzelecka przypomniała, że wypowiedź padła na Campusie Polska organizowanym przez polityków KO, a marszałek Senatu miał powiedzieć, że skoro w Danii z dobrym skutkiem zmniejszono liczbę szpitali z 132 do 16, to Polska powinna pójść za tym przykładem. Zdaniem klubu PiS oznaczało by to likwidację w Polsce ponad 800 szpitali. Klub wyraża sprzeciw wobec wynikających z tych założeń likwidacji szpitali na terenie aglomeracji poznańskiej. W przekonaniu radnych PiS wszystkie szpitale (prowadzone przez miasto, powiat, województwo, MSWiA, kliniczne) są niezbędne dla mieszkańców. Poznański PiS oczekuje od poznańskiej PO sprecyzowania, które poznańskie szpitale miały by zostać zlikwidowane. W opinii poznańskiego PiS likwidacja szpitali w Poznaniu, w szczególności wobec doświadczeń pandemii, byłaby katastrofalnym błędem i doprowadziłaby nie tylko do ograniczenia dostępności mieszkańców do opieki medycznej ale mogła stanowić wprost zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

W pierwszym punkcie obrad radni zdecydowali się na przekazanie spółce Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Żelaznej. Miasto ma 100 proc. udziałów w spółce PTBS. Przekazanie aportu pozwoli spółce na realizację nowej inwestycji w ramach programu mieszkaniowego "POZnań - i zamieszkaj". Referująca projekt uchwały Beata Kocięcka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, przypomniała, że Miasto Poznań zobowiązało się do przekazania nieruchomości wspierając działania Krajowego Zasobu Nieruchomości, polegającego na tworzeniu warunków poprawiających funkcjonowanie budownictwa czynszowego. Według planów miasta na terenie przy ul. Żelaznej powstanie 12 budynków, w których znajdzie się 411 mieszkań.

W ramach prac nad uchwałą w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Poznania, radni zgłaszali chęć rezygnacji z pracy w niektórych komisjach. Najwięcej radnych wyłączyło się z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wskazując jako przyczynę nieodpowiadające im godziny posiedzeń.

W kolejnym punkcie radni przyjęli uchwałę, która umożliwi miastu zaciągnięcie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki na projekt "Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie". Pożyczka na kwotę 1,4 mln zł będzie spłacana przez 3 lata w kwartalnych ratach, począwszy od grudnia 2022 roku. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

Miasto nadal zmaga się z problemem odpadów odnalezionych w czasie budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Dlatego weźmie kolejną pożyczkę z NFOŚiGW na "Usunięcie nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych w rejonie skrzyżowania ulic Naramowicka - Lechicka w Poznaniu". W tym wypadku chodzi o pożyczkę do kwoty 61 mln zł. Także w tym wypadku wszyscy radni głosowali "za".

Kolejnym punktem obrad był blok pięciu uchwał planistycznych. W tej części RMP przyjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Kościerzyńskiej i Sianowskiej na Smochowicach, Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zwycięstwa w rejonie ul. Księcia Mieszka I oraz ul. Połabskiej, Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J. H. Dąbrowskiego" oraz Uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja. Najdłuższą dyskusję wywołał mpzp dla niewielkiego terenu przy ul. Sianowskiej ze względu na pytania i wątpliwości dotyczące ochrony płynącego na tym terenie strumienia Krzyżanka.

Dużo emocji i wiele pytań wywołał projekt uchwały  w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Zawiera ona propozycję zmian taryfowych. Miasto zaproponowało wprowadzenie biletów okresowych w formule 30+3 i 90+9. Te liczby oznaczają, że osoby kupujące bilet na 30 dni będą otrzymywały "w promocji" 3 dodatkowe dni "za darmo". Analogicznie, pasażerowie kupujący bilet okresowy na 90 dni, zyskają dodatkowe 9 dni ważności sieciówki. Początkowo zakładano, że oferta promocyjna będzie obowiązywała tylko w październiku, ale ostatecznie przyjęto, że będzie z niej można skorzystać do końca roku, tj. w październiku, listopadzie i grudniu.

Drugim elementem promocji jest zapis "osoba towarzysząca w weekend jedzie za darmo". Oznacza to, że osoba posiadająca bilet okresowy (miesięczny, kwartalny) może jechać tramwajem lub autobusem z osobą towarzyszącą, która nie płaci za przejazd. Ta forma ulgi obowiązywać będzie jednak tylko w weekendy. Zmiany zapisano w dwóch projektach uchwał. Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego powiedział, że wprowadzane oferty promocyjne mają zachęcać pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej, a także być formą podziękowania dla pasażerów kupujących bilety długookresowe.

Wątpliwości co do drugiego rozwiązania zgłosił przedstawiciel związku zawodowego Solidarność w ZTM wyrażający stanowisko kontrolerów biletów. Zwrócił on uwagę, że to rozwiązanie może zachęcać pasażerów do "wyłudzania bezpłatnego przejazdu". Z kolei radny Paweł Sowa w imieniu klubu Wspólny Poznań zaproponował w autopoprawce wydłużenie obowiązywania promocji 30+3 i 90+9 z trzech do sześciu miesięcy. W głosowaniu nad tą poprawką radni odrzucili propozycję radnego Sowy. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy transportem zbiorowym i w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy. Szczegóły promocji - tutaj.

Jednym z punktów porządku obrad był projekt uchwały ws. wygaszenia mandatu radnego Bartłomieja Ignaszewskiego. Wniosek w tej sprawie złożył wojewoda wielkopolski, jednak - jak powiedział przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz - w tej sprawie nie przesłano uzasadnienia. Jak powiedział przewodniczący chodzi zapewne o umowę, którą radny zawarł z miejską spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie. Radny w czasie sesji złożył wyjaśnienie, że umowę zawarł, ale później ją wypowiedział i nie otrzymał żadnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Takie samo wyjaśnienie złożył, zaproszony na sesję, radca prawny spółki PIM. Rada Miasta odrzuciła w głosowaniu projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

W części poświęconej petycjom i skargom na miasto i jego organy radni rozpatrzyli jedną petycję i sześć skarg. Informacja o pracach Prezydenta Miasta Poznania w lipcu i sierpniu została radnym dostarczona pocztą elektroniczną.

szym

Zobacz więcej: