grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LVI sesja RMP

Miejscowy plan dla części Ostrowa Tumskiego, sprawy nazewnicze, regulamin cmentarzy komunalnych, stanowisko w związku z rocznicą stanu wojennego - takie m.in. tematy znalazły się na przedostatniej sesji w tym roku.

Rada Miasta przyjęła plan miejscowy dla terenu "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A (fot. MPU) - grafika artykułu
Rada Miasta przyjęła plan miejscowy dla terenu "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A (fot. MPU)

Rada Miasta przyjęła plan miejscowy dla terenu po dawnej Elektrociepłowni Garbary - "Rejon Ostrowa Tumskiego" w Poznaniu - część północna A. Plan ma umożliwić rewitalizację poprzemysłowej części Ostrowa Tumskiego, zlokalizowanej między rzeką Wartą oraz kanałem Ulgi. Główne cele planu to otwarcie miasta na rzekę, ożywienie zaniedbanej i niedostępnej aktualnie przestrzeni dla mieszkańców i innych użytkowników. Plan ma dodatkowo zapewnić ochronę obiektów cennych kulturowo. Ważnym elementem planu jest również zabezpieczenie połączenia pieszo-rowerowego o znaczeniu ogólnomiejskim (Cytadela-Zawady), a także zapewnienie obsługi komunikacyjnej wyspy od strony ul. Hlonda poprzez ul. św. Wincentego (więcej na ten temat). W kolejnych punktach radni dokonali ostatnich już w tym roku zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

W tematach nazewniczych park w rejonie ulic Silniki i Sypniewo otrzymał imię Felicjana Sypniewskiego. Żyjący w XIX wieku patron był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, a następnie jego prezesem, współinicjatorem muzeum przyrodniczego PTPN. Zajmował się ogrodnictwem, edukacją przyszłych ogrodników, a także zgłębiał wiedzę medyczną i filozoficzną. Prowadził badania nad florą i fauną okolicznych terenów. Współpracował z poznańskim tygodnikiem "Przyroda i Przemysł". Posiadał znaczny zbiór motyli (ponad 10 000 okazów). Zajmował się również opisem pająków, mchów i wodorostów.

W przypadku drugiego patrona - Pawła Edmunda Strzeleckiego - zniesiono nazwę nieistniejącego parku i nazwano jego imieniem park na Głuszynie. Imieniem Pawła Edmunda Strzeleckiego nazwany był dotychczas położony przy ulicy Sypniewo. Obecnie nie stanowi on parku, jest ogrodzony i pozostaje własnością prywatną. Tym samym zniesienie nazwy nieistniejącego obiektu jest konieczne. Nazwę Pawła Edmunda Strzeleckiego przyporządkowano urządzonemu parkowi, położonemu przy ulicy Głuszyna, dla określenia którego nazwa ta jest powszechnie używana. Paweł Edmund Strzelecki urodzony w 1797 roku w Głuszynie był znanym podróżnikiem, odkrywcą, badaczem, zajmował się geografią i geologią. Prowadził badania w Ameryce Północnej, Południowej, Australii, gdzie zdobył najwyższy szczyt Gór Śnieżnych i nazwał go Górą Kościuszki. W Australii odkrył złoża węgla kamiennego i brunatnego, złota, ropy naftowej i rud miedzi. Paweł Edmund Strzelecki zmarł w 1873 roku w Londynie. W 1997 roku jego prochy przeniesiono do Krypty Zasłużonych Wielkopolan, znajdującej się w podziemiach kościoła św. Wojciecha w Poznaniu.

Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach umowy zwierzęta przywiezione przez lubońskie służby na Kobylepole są poddawane sterylizacji lub kastracji i chipowaniu, a następnie są przekazywane do adopcji. Luboń ma za to zapłacić 62 tys. zł. W skład sumy wchodzą dwie składowe - pierwsza, stała to opłata w wysokości 25 tys. zł za usługę stałego zapewnienia 25 miejsc w schronisku. Druga część jest zmienna i zależy od liczby przywiezionych psów i kotów, a także ich stanu zdrowia. Od 2017 r. do października 2021 r. z Lubonia do Poznania przywieziono łącznie 79 psów, z czego najwięcej - 30 - w 2019 r.

W uchwale dotyczącej regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania, wprowadzono poprawkę zgłoszoną przez radnego Bartłomieja Ignaszewskiego, polegającą na wykreśleniu punktu mówiącego o zakazie wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników asystujących osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niewidomym.

W stanowisku przypomina się, że 13 grudnia 1981 roku na ulice polskich miast i wsi wyjechały czołgi, a komunistyczne władze PRL wprowadziły na terenie całego kraju stan wojenny. Działania te wymierzone były przeciwko milionom obywatelek i obywateli domagających się wolności i demokracji.

W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Rada Miasta przyjęła stanowisko. Czytamy w nim m.in., że w wyniku decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego, śmierć poniosły dziesiątki osób, tysiące aresztowano i internowano. Rada Miasta Poznania składa hołd wszystkim ofiarom systemu komunistycznego, a w szczególności okresu stanu wojennego, a także wyrazy uznania ówczesnym działaczkom i działaczom Solidarności i innych organizacji społecznych, którzy mimo prześladowań nie ustali w walce o wolność. Jednocześnie Rada Miasta potępia - nigdy sprawiedliwie nie osądzone -osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego oraz osoby służące w formacjach: MO, ZOMO, SB i ORMO, biorących udział w prześladowaniach Polek i Polaków upominających się o wolną i niepodległą Polskę. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Przyjęto harmonogram sesji Rady Miasta na przyszły rok. W 2022 r. poznańscy radni spotkają się na 17 sesjach, w terminach: Sesje w 2022 roku zaplanowano w następujących terminach: 18 stycznia, 15 lutego, 8 marca, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 17 maja, 7 czerwca, 21 czerwca (absolutoryjna), 29 czerwca (uroczysta Święto Miasta), 12 lipca, 6 września, 20 września, 11 października, 8 listopada, 22 listopada (pierwsze czytanie  budżetu na rok 2023), 6 grudnia, 22 grudnia (budżetowa). Harmonogram nie wyklucza zwoływania sesji nadzwyczajnych, gdy zajdzie taka potrzeba. Sesje Rady Miasta Poznania od wielu lat tradycyjnie odbywają się we wtorki, jedynie sesja uroczysta z okazji Święta Miasta odbywa się zawsze 29 czerwca, w dniu patronów Poznania - świętych Piotra i Pawła.

Radny Paweł Sowa wydał oświadczenie, w którym zaapelował do władz Poznania o podjęcie starań zmierzających do wpisania poznańskich targowisk (Plac Bernardyński, Rynek Jeżycki, Rynek Łazarski, Plac Wielkopolski i Rynek Wildecki) na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zdaniem radnego pomogłoby to Poznaniowi w zachowaniu historycznego dziedzictwa najważniejszych pięciu placów targowych i jednocześnie wypromować je pod kątem turystyki, wspomagając przy tym działalność handlową kupców.

W tym roku odbędzie się jeszcze jedna sesja - budżetowa - 21 grudnia.

oprac. red.