grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

LVII sesja budżetowa Rady Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania przyjęła budżet na rok 2022. Dochody zaplanowano na 4,4 mld. Dochody bieżące wyniosą 4,1 mld zł, a majątkowe 378 mln zł. Na wydatki przewidziano 5,3 mld zł, więc deficyt wyniesie 819 mln zł. Na inwestycje miasto wyda niemal 1,4 mld zł. Na wtorkowej sesji RMP zdecydowała również o udzieleniu pomocy Miastu Michałowo - otrzyma ono 100 tysięcy złotych dotacji celowej na zakup samochodu interwencyjno-ratowniczego do niesienia pomocy migrantom.

Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, fot. UMP - grafika artykułu
Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, fot. UMP

Radni przyjęli uchwałę ws. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2022 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Miasto dopłaca do udostępniania basenów i hal sportowych oraz boisk sportowych. W przypadku basenów same opłaty za bilety nie wystarczają na pokrycie kosztów działalności. Dlatego miasto dofinansuje obiekty sportowe zarządzane przez POSiR. Zgodnie z uchwałą będzie to 188,44 zł - w skali roku za jedną godzinę udostępnienia basenów, 124,46 zł - w skali roku za jedną godzinę udostępnienia hal sportowych i 52 tys. zł w skali roku za jeden hektar terenu z infrastrukturą udostępnianą w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji.

W kolejnym punkcie radni dyskutowali o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Michałowo. Miasto to znajduje się w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, a jego władze i mieszkańcy od tygodni niosą pomoc migrantom, którzy usiłują przekroczyć naszą granicę państwową i dostać się do Europy Zachodniej. Władze i mieszkańcy Michałowa niosą pomoc osobom wyczerpanym przebywaniem w trudnych warunkach, zapewniają im ubranie, wyżywienie i bezpieczne schronienie na krótki czas. Koszty udzielania tej pomocy są znaczące i długotrwałe. Miasto Poznań zaproponowało wsparcie tego samorządu dotacją celową w kwocie 100 tys. zł na działalność Punktu Pomocy Osobom Potrzebującym w Michałowie. Jest znany konkretny zakup, który zrealizuje Michałowo - będzie to samochód do akcji ratunkowych i interwencyjnych w pobliżu granicy.

Po długiej i burzliwej dyskusji i przedstawieniu wielu argumentów za i przeciw w debacie klubowej i indywidualnej Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w tej sprawie. 24 radnych było "za", a 9 "przeciw". Nikt nie wstrzymał się od głosu. W myśl uchwały Miasto Poznań przekaże Miastu Michałowo wspomnianą kwotę 100 tys. zł.

Radni przyjęli także uchwałę ws. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2022 r. Realizacja takiego programu jest zadaniem własnym gminy, która ma obowiązek prowadzić działania służące ograniczaniu spożycia alkoholu oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania alkoholu. Co roku sporządzany jest program działań w zakresie profilaktyki alkoholowej, który zatwierdza RMP.

Po krótkiej przerwie radni przystąpili do prac nad najważniejszymi dzisiaj uchwałami finansowymi: wieloletnią prognozą finansową i uchwałą budżetową na rok 2022. W strukturze wydatków budżetu na rok 2022 dominują wydatki na drogi i komunikację zbiorową - ponad 1,66 mld, na oświatę - ponad 1,47 mld zł i ponad 669 mln zł na politykę społeczną, zdrowotną i rodzinną, z kolei 452 mln zł zaplanowano na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wśród wydatków "drogowych" jest m.in. planowana od wielu lat budowa trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka. Wśród wydatków na sport jest 5,4 mln zł na modernizację obiektów na Golęcinie i 6,7 mln zł na obiekty KS Warta Poznań. Będą prowadzone liczne remonty budynków szkół, modernizacje boisk sportowych i sal gimnastycznych.

Do projektu budżetu złożono 51 poprawek, z czego uwzględniono 22. Łącznie ich wartość wynosi 22 mln zł. Najwięcej poprawek uwzględniono w sektorze oświaty (9 mln), drogach (5 mln) i zieleni (3,5 mln). W debacie budżetowej radni PiS wskazywali, że ich poprawki budżetowe zostały odrzucone, zaakceptowano za to poprawki zgłoszone przez radnych Koalicji Obywatelskiej i Klubu Wspólny Poznań. Wskazywali m.in. na brak zarezerwowanych środków na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski zaznaczył z kolei, że budżet miasta było bardzo trudno zbilansować, bo miasto wiele straciło na zmianach wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ocenił, że Poznań stracił z tego powodu 259 milionów dochodów bieżących. W wydzielonej części sesji radni dyskutowali i rozstrzygali ws. poprawek zgłoszonych do budżetu. Każda poprawka była uzasadniania przez wnioskodawcę, a potem oceniana w głosowaniu przez RMP. W tym punkcie wszystkie poprawki zostały odrzucone.

Na koniec radni przyjęli uchwałę ws. wieloletniej prognozy finansowej i oraz uchwałę ws. budżetu miasta Poznania na rok 2022. W tym ostatnim, najważniejszym w roku głosowaniu, 26 radnych głosowało za, a 8 było przeciw. (radny Kania pomylił się w głosowaniu i zgłosił to). Sesja budżetowa Rady Miasta Poznania trwała ponad siedem godzin. Odbywała się w trybie online. Zakończyła się o g. 16.35.

oprac. szym

Zobacz więcej: