grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Miejskie wydatki na transport

Radni Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej na piątkowym posiedzeniu zaopiniowali pięć projektów uchwał (m.in. o zmianach w tegorocznym budżecie). Zapoznali się także z projektem wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na Ostrowie Tumskim, Śródce i Zagórzu.

Kasy biura Strefy Płatnego Parkowania, fot. ZDM - grafika artykułu
Kasy biura Strefy Płatnego Parkowania, fot. ZDM

Pierwszym punktem obrad były zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta w 2021 roku w obszarze transportu. Wśród nich znalazło się m.in. przeniesienie 299 tys. zł z MOPR-u do ZKZL na likwidację pieców kaflowych w mieszkaniach komunalnych. Pieniądze na opracowanie koncepcji układu komunikacyjnego i budowę ulic i chodników w rejonie ul. Ożarowskiej od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej zostały przeniesione na 2023 rok. Na przyszły rok przeniesiono też niewielką kwotę 50 tys. na liczniki rowerowe, zliczające przejeżdżających rowerzystów.

Dodatkowe 13 mln zł ZDM musi przeznaczyć na odszkodowania za grunty w rejonie węzła Nowa Naramowicka. Te pieniądze pochodzą częściowo z oszczędności na kosztach budowy ul. Kurlandzkiej. Odszkodowania za grunty dostaną zarówno osoby prywatne, jak i instytucje. Kwotę 1 mln zł na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Warta przeniesiono na rok 2023.

Radni dowiedzieli się, że Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza przekazało miastu 600 tys. zł darowizny. Miasto dołoży do tego 1 mln zł i przyszłym roku rozpocznie inwestycję na ul. Miłosza. Na rok 2022 przeniesiono też 6 mln zł przeznaczone na budowę ulicy Hodowlanej w związku z przedłużeniem realizacji prac. Podobnie, jak w przypadku ul. Hodowlanej miasto przesunie przebudowę ul. Heweliusza. 2 mln na ten cel trafią z tegorocznego do przyszłorocznego budżetu. Tego zadania nie udało się dotąd rozpocząć, bo miasto nie dostało zgody na wycinkę dwóch drzew. Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał ws. zmian w budżecie i zmian w WPF.

W dalszej kolejności komisja zaopiniowała pozytywnie uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrażania Polityki Mobilności Transportowej Miasta Poznania oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania.

Kolejnym zadaniem dla radnych było zaopiniowanie zmiany uchwały o porozumieniu Miasta Poznań z Powiatem Poznańskim w sprawie transportu lokalnego. W grudniu 2020 roku Miasto Poznań przystąpiło do związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny". Związek ten ma pełnić funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zakładano rozpoczęcie działalności związku od 1 lipca 2021 r. Jednak 8 czerwca starosta poznański, który przyjął na siebie rolę koordynacji działań, poinformował, że z uwagi na kwestie związane z trwającą procedurą prawną, związek uzyska podmiotowość po dacie 1 lipca. Starosta wystąpił więc do miasta o przedłużenie okresu powierzenia powiatowi zadania organizacji przewozów. Uchwałę w tej sprawie radni z KTiPM zaopiniowali jednogłośnie i pozytywnie.

Na koniec radni zapoznali się prezentacją Zarządu Dróg Miejskich dotyczącą propozycji poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o Ostrów Tumski, Śródkę i część Zagórza. Wynika to z faktu, że obecnie miejsca parkingowe w tym rejonie są zajmowane przez kierowców, którzy dojeżdżają do centrum i tutaj zostawiają auta, by nie płacić za parkowanie. Miasto utworzyło niedawno parking typu "park and ride" przy ul. Warszawskiej, przed Rondem Śródka, gdzie w założeniach ZDM-u kierowcy powinni zostawiać swoje samochody. Poszerzenie SPP o Ostrów Tumski, Zagórze i Śródkę było wcześniej zapowiadane, jako kolejny etap po wdrożeniu strefy na Wildzie i Łazarzu.

Chociaż ZDM chciał wprowadzić SPP na części Zagórza, to po wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami tej dzielnicy, skłania się do pomysłu, by objąć całe Zagórze strefą parkowania od 2 listopada 2021 roku. W tych dzielnicach powstanie Strefa Płatnego Parkowania, a nie Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Mieszkańcy zapłacą za identyfikator 30 zł na miesiąc (upust 1-mięczny w przypadku wykupu identyfikatora na rok). Od 4 października możliwe będzie uzyskanie identyfikatora drogą zdalną. Na wrzesień 2022 roku planowane jest poszerzenie SPP na ulice: Berdychowo, Piotrowo, św. Roch (czyli np. kampus Politechniki Poznańskiej). Dyrektor Piotr Libicki z ZDM zadeklarował, że ten etap rozszerzenia SPP będzie konsultowany z organizacjami studenckimi.

oprac. szym

Zobacz więcej: