grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowa siedziba strażaków

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odwiedzili nowopowstałą siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego Mistral i Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalistycznego. Przy ul. Wojtulanis-Karpińskiej stanęły także budynki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 (fot. KM PSP w Poznaniu) - grafika artykułu
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 (fot. KM PSP w Poznaniu)

To pierwsze posiedzenie wyjazdowe komisji, która funkcjonuje od lipca. Radni zostali oprowadzeni po nowym kompleksie, oddanym do użytku w zeszłym roku, gdzie swoje miejsce znaleźli strażacy oraz magazyn przeciwpowodziowy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta.

W nowej siedzibie dwóch OSP znalazła się m.in. salka szkoleniowa z kuchnią, pomieszczenia WZKiB, biurowe zaplecze oraz miejsce do spania dla strażaków, którzy przyjeżdżają na szkolenia z innych jednostek. Zakupiono także profesjonalną myjnię dla psów, które na co dzień służą w OSP GRS. W większym budynku JRG nr 4 ulokowano siłownię. Obiekt posiada także wybieg dla psów z urządzeniami do treningu i boksami i chale garażowe dla specjalistycznych sprzętów. Strażacy planują, aby ostatnią, niezagospodarowaną część działki przeznaczyć na poligon z gruzem, gdzie trenować będą mogły także psy. Obecnie muszą oni poszukiwać w tym celu opuszczonych budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Jak podkreślali urzędnicy, nowy magazyn przeciwpowodziowy bardzo przydał się w czasie pandemii. Oprócz spełniania oczywistej funkcji, czyli przechowywania sprzętów niezbędnych przy powodzi, stał się przestrzenią do przetrzymywania dostaw środków ochronnych dla szkół. Miliony maseczek i litry płynów dezynfekujących były tam przywożone, a następnie rozdzielane i zawożone do poszczególnych placówek oświatowych, także tych prywatnych. Gdyby nie nowy magazyn, miasto musiałoby prawdopodobnie wynająć takie miejsce komercyjnie.

bs