grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Nowy regulamin dla cmentarzy

Radni z Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2022 r. oraz nowy regulamin dla cmentarzy komunalnych. Dokument zakłada m.in. zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa planuje wydać 11,9 mln zł. Wśród zadań znalazły się m.in.: zakup czujek tlenku węgla (8 tys. zł), prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego w zakresie usuwania zagrożeń ze strony zwierząt (84 tys. zł), zakup sprzętu do odłowu i transportu dzikich zwierząt (7 tys. zł), utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych (4,5 mln zł), utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (276 tys. zł) oraz dodatkowe patrole Policji w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (795 tys. zł). Jak podkreślali urzędnicy, nie zapisano jeszcze środków na rozwiązywanie problemu dzików. Skala potrzeb ma zostać zidentyfikowana w trakcie roku i wówczas wydział otrzyma odpowiednie środki na realizację zadania. Inwestycje obejmą rozbudowę i modernizację monitoringu miejskiego (2,3 mln zł), dofinansowanie zakupów w Policji (1,2 mln zł) i Państwowej Straży Pożarnej (400 tys. zł) oraz zakup specjalistycznych samochodów dla OSP (745 tys. zł).

Budżet Straży Miejskiej wyniesie 30,2 mln zł. Największą część tej kwoty stanowi utrzymanie 271,75 etatów (19,6 mln zł). Municypalni planują zakup samochodu elektrycznego oraz samochodu z napędem hybrydowym na łączną kwotę 300 tys. zł. Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej wyda 52,8 mln zł. Również w tej jednostce najdroższym zadaniem jest utrzymanie etatów - w tym przypadku 510 (47,3 mln zł).

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały ws. przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych. Jak zaznaczała Monika Nowotna z Wydziału Gospodarki Komunalnej, tekst regulaminy został uporządkowany pod kątem wykreśleń zastosowanych przez wojewodę w ramach postępowań sądowych. W wyniku tych działań usunięto 22 ustępy i w całości uchylono załącznik nr 2 stanowiący zasady świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach. W nowym regulaminie zrezygnowano z ujmowania godzin otwarcia cmentarzy, sposobu pracy biur, informacji nt. opłat oraz wjazdów oraz punktów porządkowych dotyczących np. spożywania alkoholu czy śmiecenia. Większość z tych zapisów ma zostać ujęta w zarządzeniu dyrektora wydziału. W uchwale znalazły się nowe zakazy: zakaz przebywania na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia, prowadzenia usług pogrzebowych bez zgody zarządcy, zastawiania przejść, wjazdu pojazdami bez zgody oraz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

bs