grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Odkrywanie przeszłości w Sali Sesyjnej

W tym roku planowane jest rozpoczęcie prac konserwatorskich w Sali Sesyjnej Rady Miasta. W ubiegłym roku o środki na ten cel apelowała Komisja Kultury i Nauki na wniosek jej przewodniczącego Grzegorza Jury.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Chociaż od półtora roku radni z powodu pandemii nie spotykają się na Sali Sesyjnej, to z tego miejsca relacjonowane są zdalne sesje, a z sali prowadzi je przewodniczący Rady Miasta. Od września jednak sesje transmitowane są z Sali Białej (znajdującej się piętro wyżej). To dlatego, że w tym roku ruszają prace konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie XVIII-wiecznych malowideł znajdujących się na suficie Sali Sesyjnej.

O przeznaczenie środków na ten cel postulowała już w ubiegłym roku Komisja Kultury i Nauki. Na wniosek jej przewodniczącego Grzegorza Jury przyjęto jednogłośnie stanowisko, w którym radni zwrócili się do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków na prace konserwatorskie w Sali Sesyjnej. W stanowisku podkreślano historyczną i kulturową wartość dekoracji ściennych i sufitowych. Obecna Sala Sesyjna w Urzędzie Miasta, dawniej była refektarzem kolegium jezuickiego.

Freski na sklepieniu sali, w której obradują miejscy radni odkryto w 2018 roku. - Zdobienia prawdopodobnie powstały około 1732 roku, kiedy ukończono budowę kolegium jezuickiego. Wtedy pomieszczenie to służyło jako refektarz, czyli klasztorna jadalnia - wyjaśnia Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejska Konserwator Zabytków. - Szacujemy, że freski zamalowano niedługo po likwidacji zakonu w 1773 roku. Wtedy też budynek przeznaczono na cele świeckie.

Dekoracje pokrywają niemal całą powierzchnię sklepienia Sali Sesyjnej. Podczas prac prowadzonych trzy lata temu odsłonięto ok. 20 proc. z nich. Malowidła poddano wtedy konserwacji zachowawczej, utrwalając je (bez ich uzupełniania) i porządkując estetycznie ślady po sztukateriach.

Planowane obecnie prace mają na celu odsłonięcie malowideł na całości sklepienia oraz ich konserwację - zakładana jest pełna rekonstrukcja sztukaterii roślinnych i figuralnych oraz ramy sztukatorskiej położonej w centralnej części sklepienia.

- Renowacja rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, co powinno nastąpić jesienią tego roku - dodaje Miejska Konserwator Zabytków. Czas realizacji zadania przewidziano na ok. 18 miesięcy.

W 2017 roku przeprowadzono prace konserwatorskie w położonym obok Sali Sesyjnej niewielkim pomieszczeniu - dawnej jadalni rektora kolegium. Odsłonięto wtedy na sklepieniu malowidło "Kuszenie Chrystusa", którego autorstwo przypisywane jest poznańskiemu franciszkaninowi, Adamowi Swachowi.

Inne przykłady XVIII-wiecznej dekoracji kolegium to odkryty w 1997 r. i poddany konserwacji polichromowany strop na drugim piętrze w skrzydle południowo-zachodnim, a także odkryte w 2007 r. okno, eksponowane na półpiętrze głównej klatki schodowej.

oprac. red.