grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ogromne zainteresowanie małą retencją

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej odbyło się w przededniu zamknięcia naboru na wnioski o dofinansowanie działań związanych z małą retencją. Już teraz wartość wniosków jest większa, niż pula środków przeznaczona na program.

Fot. Pixabay - grafika artykułu
Fot. Pixabay

Do 9 czerwca do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska wpłynęły 153 wnioski na łączną kwotę 930 tys. zł, z czego wszystkie inwestycje są warte 1,5 mln zł. Wnioski były składane przede wszystkim przez indywidualnych mieszkańców, ale także przez wspólnoty (13 wniosków), spółdzielnię (1 wniosek) i TBS (3 wnioski). Najwięcej wniosków złożono na osiedlu Spławie, z kolei Kobylepole może się pochwalić największą wartością wniosków, opiewającą na 150 tys. zł. Chętnych nie zabrakło także na Jeżycach, czy Strzeszynie. Jak podkreślali urzędnicy, sporo wnioskodawców nie prosiło wcale o najwyższą możliwą sumę dofinansowania. Najbardziej popularnymi inicjatywami okazały się zbiorniki naziemne i podziemne, ogrody deszczowe, stawy retencyjne czy studnie chłonne. Na pilotażowy program Rada Miasta przeznaczyła w tym roku 500 tys. zł.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w stawkach dotacji przedmiotowych dla Zakładu Lasów Poznańskich. Proponowane stawki obejmują dwa podstawowe rodzaje usług - zagospodarowanie i ochronę lasu oraz konserwację terenów przyległych do stawów w dolinie rzeki Cybiny (2588 ha terenów), a także nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (460 ha). W związku z majowymi zmianami w statucie ZLP przyjął nowe obowiązki związane z profilaktyką na temat zagrożeń bezpieczeństwa ludzi wynikających z obecności dzików wolnożyjących w Poznaniu. Z dodatkowych środków zakład chce sfinansować nowy etat, który będzie obsługiwał działania edukacyjne. Łącznie koszty konserwacji lasów komunalnych w 2021 r. mają wynieść 5,3 mln zł, z czego połowa zostanie pokryta z dotacji przedmiotowej. Radni zwracali uwagę, że problem dzików w mieście jest tak zaawansowany, iż sama profilaktyka nie wystarczy, by go rozwiązać. Na prośbę radnej Sary Szynkowskiej vel Sęk przewodniczący komisji Konrad Zaradny zwoła posiedzenie poświęcone dzikim zwierzętom - nie tylko dzikom - żyjącym na terenie miasta.

bs