grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Opinie w sprawie zmian organizacji ruchu

Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowała propozycję zmian organizacji ruchu na Śródce. Takiej opinii nie uzyskała jednak propozycja zmian na Starym Mieście.

Fot. Rada Osiedla Stare Miasto - grafika artykułu
Fot. Rada Osiedla Stare Miasto

Radnym przedstawiono dwie propozycje zmian organizacji ruchu na ul. Libelta. Jedna dotyczyły Starego Miasta, a konkretnie ulic: Działyńskich, pl. Cyryla Ratajskiego, Krakowskiej, Łąkowej i Kwiatowej. Druga dotyczyła Śródki. Najważniejszy cel przygotowania tych projektów wynika z chęci zmiany przemieszczania się w sytuacji epidemii, w szczególności zapewnienia na chodnikach odpowiednich odstępów dla pieszych. Stąd propozycje rozwiązań polegająca na uspokojeniu ruchu pojazdów, zapewnienie minimalnej szerokości chodników, przeznaczenie dla pieszych miejsc dotychczas dla nich niedostępnych. Porządkowanie przestrzeni miejskiej w tym zakresie dotyczy sporych obszarów Starego Miasta i Śródki. Podejmowane działania służą także stworzeniu spójnej sieci dróg rowerowych, poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Projekty zakładają również referencje dla tramwajów. W przypadku Śródki przewiduje się także likwidację tranzytu przez osiedle oraz strefę ograniczonego wjazdu.

Radny Andrzej Rataj zwrócił m.in. uwagę na trudności ruchu pieszych na ul. Libelta. Chodzi o fragment przy jednostce wojskowe. Radny postulował o nabycie przez Miasto terenu między wąskim chodnikiem a ogrodzeniem jednostki, co stworzyło by więcej miejsca dla pieszych. Na potrzebę zajęcia w przyszłości bardzo wąskim fragmentem pieszo-rowerowym na ul. Krakowskiej, przy Starym Browarze, zwracał z kolei uwagę radny Łukasz Mikuła. Przedstawiciel Rady Osiedla Stare Miasto mówił z kolei, że przedłożone projekty ograniczą ilość miejsc parkingowych. Przewodniczący Komisji Wojciech Kręglewski przychylnie odniósł się do propozycji zmian na Śródce, ale w przypadku Starego Miasta proponował zaczekać z wydawaniem opinii i obserwować jak działają nowe rozwiązania wprowadzone niedawno w strefie parkowania. Zwracał też uwagę na obawy Rady Osiedla.

Ostatecznie w głosowaniu radni pozytywnie zaopiniowali projekt zmian organizacji ruchu na Śródce, ale nie poparli takich zmian na Starym Mieście.

oprac. red.