grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ostrzeganie przed nawałnicami

Radny Andrzej Rataj zapytał w interpelacji o zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi. Radny zwraca uwagę, że w przypadku wielkiej nawałnicy z 22 czerwca w Poznaniu nie wysłano ostrzeżenia meteorologicznego. Zostało ono wysłane w innych dniach, gdy zjawiska meteorologiczne były mniej groźne.

Działania straży pożarnej w czasie nawałnicy z 22 czerwca 2021, Fot. OSP Głuszyna - grafika artykułu
Działania straży pożarnej w czasie nawałnicy z 22 czerwca 2021, Fot. OSP Głuszyna

Radny zauważa, że z powodu zmian klimatu coraz częściej zdarzają się ekstremalne zjawiska pogodowe, jak nagłe opady deszczu lub wichury. Powodują one ogromne szkody. Możliwe jest wcześniejsze wykrycie znacznej części nadchodzących zjawisk atmosferycznych i ostrzeżenie mieszkańców. W Polsce funkcjonuje państwowy powszechny system wczesnego ostrzegania, którego najważniejszym elementem jest możliwość przesyłania wiadomości tekstowych SMS z komunikatem ostrzegawczym dla użytkowników telefonów komórkowych na danym obszarze. Dzięki temu ostrzeżone osoby mogą uniknąć ryzyka i zabezpieczyć siebie i swoje mienie.

Radny Rataj napisał w interpelacji, że w przypadku wielkiej nawałnicy w Poznaniu z 22 czerwca 2021 roku, gdy doszło do setek uszkodzeń albo zniszczeń mienia, nie zostało wysłane ostrzeżenie. Natomiast w przypadku mniejszych zdarzeń z 30 czerwca, 8 lipca i 14 lipca roku komunikaty ostrzegawcze zostały wysłane.

System wczesnego ostrzegania jest w gestii władz państwowych. Zdaniem radnego, jeżeli jest problem z jego funkcjonowaniem na terenie Poznania, to należy podjąć inicjatywy mające na celu wyjaśnienie problemu, zbadanie zaniechań, motywowanie właściwych jednostek do zmian i ochrony mieszkańców Poznania przez wprowadzenie innych rozwiązań. Radny zapytał w interpelacji o różne aspekty działania systemu ostrzegania.

Wiceprezydent Bartosz Guss napisał w odpowiedzi, że działające w strukturze Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. Najważniejszym działaniem w tym zakresie jest współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które przekazuje całodobowo, w każdy dostępny sposób (e-mail, sms, telefon, radiotelefon) alarmy, ostrzeżenia oraz informacje dotyczące zarządzania kryzysowego na terenie Województwa Wielkopolskiego z podziałem na poszczególne powiaty.

Czynności wyjaśniające w sprawie braku ostrzeżenia z 22 czerwca Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Poznania podjęło już w trakcie nawałnicy. Z wyjaśnień uzyskanych z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynikało, iż sytuacja meteorologiczna w tym dniu uległa nagłej, niemożliwej do przewidzenia zmianie. Zaskoczyła ona meteorologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, który przekazuje komunikaty pogodowe do odpowiednich Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Wiceprezydent dodał, że ze względu na brak możliwości bezbłędnego prognozowania zdarzeń atmosferycznych, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa podjął działania na rzecz usprawnienia systemu ostrzegania. I tak:

  • znowelizowano zestawienie sposobów ostrzegania, alarmowania i informowania mieszkańców miasta Poznania w przypadku zjawisk meteorologicznych i przekroczenia poziomów pyłów PM10 w powietrzu
  • w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego, Miejskim Inżynierem Ruchu i Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym ustalono możliwość używania do ostrzegania mieszkańców miasta, tablic informacyjnych będących w dyspozycji tych jednostek. Procedura określająca szczegóły współpracy jest w fazie opracowywania.

oprac. szym

Zobacz więcej: