grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Plany komisji promocji

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych przyjęła plan pracy na rok 2022. Radni omówili także sprawozdanie z działalności w 2021 roku.

Częstym tematem prac Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych jest Karta Poznaniaka - grafika artykułu
Częstym tematem prac Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych jest Karta Poznaniaka

W ciągu ostatniego roku z prac w komisji zrezygnowała Klaudia Strzelecka, Krzysztof Rosenkiewicz i Tomasz Stachowiak, przez co skład zmalał do 6 osób. Radni spotkali się na 9 posiedzeniach i zaopiniowali 7 projektów uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Poznania z Organizacjami Pozarządowymi i przystąpienia do Światowej Organizacji Współpracy Miast Innowacyjnych. Powracającym tematem rozmów była Karta Poznaniaka i powiązana z nią aplikacja.

W tym roku  radni przyjęli 20-punktowy plan pracy. Znalazły się w nim: ścisła współpraca z Wydziałem Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej i Gabinetem Prezydenta, analiza prowadzonych przez magistrat projektów związanych z promocją Poznania, rekomendowanie rodzin zapraszanych do osiedlenia się w Poznaniu w ramach repatriacji, prace nad stworzeniem oraz wdrożeniem w życie Karty Poznaniaka, analiza zrzeszeń i organizacji z odpłatnym udziałem Miasta, rozwój Poznania jako ośrodka akademickiego, analiza bieżącego funkcjonowania Portu Lotniczego Poznań-Ławica, jego promocja oraz kierunki rozwoju połączeń lotniczych, nadzór nad wdrażaniem Strategii Promocji Miasta, współpraca z władzami PKP w sprawie dworca Poznań Główny czy krajowa i międzynarodowa promocja Poznania poprzez kulturę i sport.

bs