grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Plany transportowe i mieszkaniowe

Komisja Transportu i Polityki Przestrzennej przyjęła sprawozdanie z prac komisji w 2021 r. i plan pracy na rok 2022. Pozytywnie zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.

W tym roku Komisja Transportu i Polityki Przestrzennej planuje m.in. wizytę w fabryce tramwajów Modertrans (fot. Modertrans) - grafika artykułu
W tym roku Komisja Transportu i Polityki Przestrzennej planuje m.in. wizytę w fabryce tramwajów Modertrans (fot. Modertrans)

W 2021 r. w skład komisji wchodziło 16 osób. Radni obradowali łącznie 16 razy, opiniując 63 uchwały. Podejmowano także debaty na tematy związane m.in. z Nową Głogowską, domknięciem I ramy komunikacyjnej, inwestycjami w infrastrukturę tramwajową, transportem publicznym w dobie pandemii, miejskimi inwestycjami mieszkaniowymi, przebudową ul. Radosnej i kwestiami konfliktowymi na ul. Łaskarza i Maków Polnych.

Przewodniczący komisji Wojciech Kręglewski przyznał, że plan pracy na ten rok nie odbiega znacznie od planu zeszłorocznego. Na liście znalazło się 5 zagadnień związanych z mieszkalnictwem i 11 z transportem. Radni mają omówić potencjalne zmiany w Polityce Mieszkaniowej Miasta Poznania i mieszkalnictwo jako najważniejszy element rewitalizacji śródmieścia, nowelizację studium, wypracować rozwiązania umożliwiające kontynuowanie procesu sprzedaży mieszkań komunalnych, monitorować realizację ważnych inwestycji transportowych oraz wypracować propozycje zmian układu transportowego do nowego studium. Komisja ma także wybrać się na wizytę do fabryki tramwajów Modertrans, czego nie udało się zrealizować w 2021 r. ze względu na pandemię.

Zmiany w uchwale dotyczącej zwolnień i ulg są dedykowane mieszkańcom Zaniemyśla. Gmina ta jest objęta porozumieniem międzygminnym z Zarządem Transportu Miejskiego, a więc osoby płacące w niej podatki powinny mieć możliwość skorzystania z biletu metropolitalnego. Na przeszkodzie stanęły niefortunne zapisy regulaminu, mówiące o tym, że ulga przysługuje mieszkańcom rozliczającym podatki w urzędzie skarbowym na terenie gminy objętej porozumieniem. Tymczasem skarbówka dla Zaniemyśla znajduje się na terenie Środy Wielkopolskiej. Dzięki kosmetycznej zmianie problem zostanie rozwiązany.

bs