grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Po drugim czytaniu

Rada Miasta realizuje prace na projektem budżetu Poznania na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego odbyło się drugie czytanie projektu budżetu Miasta Poznania na rok 2022 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania. Po zapoznaniu się z opiniami innych komisji merytorycznych, KBFPiNW pozytywnie zaopiniowała oba projekty i przyjęła końcowe sprawozdanie.

Do projektu budżetu zgłoszono 51, w tym 8 Klubu Koalicji Obywatelskiej, 12 Klubu Wspólny Poznań, 26 Klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz 5 poprawek zgłoszonych indywidualnie przez radną Ewę Jemielity.

Klub KO zgłosił poprawki w takich obszarach jak: społeczeństwo obywatelskie, sport i rekreacja, polityka społeczna, infrastruktura zdrowotna, zieleń i środowisko, infrastruktura oświatowa, kultura i ochrona dziedzictwa, infrastruktura drogowa. Wśród konkretnych tematów wymienić można np.: modernizację pomieszczeń POSUM, infrastrukturę dla szpitala Strusia, zabezpieczenie i opracowanie archiwum Lecha Raczaka.

Poprawki Klubu WP dotyczą m.in.: parku osłonowego w Naramowicach, doświetlenia przejść dla pieszych, zorganizowanie w mieście sieci punktów umożliwiających przewijanie dorosłych osób zależnych.

Radna Ewa Jemielity proponuje w swoich poprawkach m.in.: budowa Centrum Kultury na Piątkowie, instalację wind na trasie PST przy przystankach Szymanowskiego i Kurpińskiego, budowę Dziennego Ośrodka Pobytu dla Seniorów i Klubu Seniora na Piątkowie.

Wśród poprawek Klubu PiS znalazły się m.in. propozycje zwiększenia zajęć wyrównawczych, remont kamienicy Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich przy ul. Wronieckiej, opracowania koncepcji trasy tramwajowej na Wolę, projekt i budowa pierwszego etapu parku Bonin, toalety miejskie przy placach zabaw, a także utworzenie stanowiska asystenta klubu radnych. W tym ostatnim przypadku Klub PiS postuluje o zatrudnienie osoby, która wspierałaby prace klubów radnych. Osoba taka miała by koordynować prace w klubach i między klubami. Zdaniem klubu jest to rola szczególnie ważna w czasie epidemii i braku kontaktu bezpośredniego. Poprawka przewiduje zatrudnienie na pół etatu osoby do każdego klubu radnych wybranej przez dany klub.

Sesja budżetowa odbędzie się 21 grudnia. 

oprac. red.