Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Ponad 40 punktów

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta odbędzie się 21 stycznia. Porządek obraz jest bardzo obszerny.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Pierwsze w kolejności głosowane mają być uchwały nazewnicze dotyczące skwerów i ulic. Wśród proponowanych nowych patronek i patronów skwerów są m.in.: Klementyna Śliwińska, Filipa i Konstancja Studzińskie, prof. Gerard Labuda, prezydent Poznania Wojciech Szczęsny Kaczmarek, Jerzy Mieloch, Stanisław Powalisz.

Następny w porządku obrad jest blok uchwał planistycznych dotyczących m.in. obszarów: ulicy Folwarcznej, Karpia, Białoborskiej i Słupskiej, Mateckiego, Chojnickiej i Psarskie. Ponadto już na początku roku znalazły się projekty ze zmianami w budżecie Miasta i wieloletniej prognozie finansowej. Są również projekty dotyczące strefy płatnego parkowania i opłat za postój.

W porządku obrad znalazły się także uchwały w sprawie: przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, zatwierdzenia programu naprawczego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych, czy ustanowienia pomnika przyrody dla grupy drzew "Kobylepole".

Sesja rozpocznie się o godz. 9 w sali sesyjnej (pl. Kolegiacki 17, parter, sala im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka). Sesja Rady Miasta Poznania jest rejestrowana w formie audiowizualnej.

oprac. red.