grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Poznań otwarty na cudzoziemców

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych poświęcone było formom wsparcia dla przybywających do naszego miasta cudzoziemców i repatriantów.

Fot. Migrant Info Point - grafika artykułu
Fot. Migrant Info Point

Poznań realizuje m.in. program sprowadzania repatriantów (maksymalnie do 5 rodzin rocznie). Repatrianci nie tylko mieszkanie z zasobów komunalnych, ale przez pierwsze dwa lata swojego pobytu w Poznaniu mogą liczyć na dodatkowe świadczenia. Miasto może im również przyznać asystenta rodziny, który pomoże w zaaklimatyzowaniu się i znalezieniu pracy.

W związku z sytuacją polityczna na Białorusi Miasto podejmuje także diagnozę najważniejszych spraw diaspory Białoruskiej. To kwestie takie jak: legalizacji pobytu, nostryfikacja dyplomów i świadectw, kursy języka polskiego, wsparcie w zakresie kultury, integracja społeczna, informacje z zakresie załatwiania spraw urzędowych, wynajmowania mieszkania, spraw zdrowotnych, uczenia się w poznańskich szkołach. W ramach Unii Metropolii Polskich powstała grupa, która wymienia się doświadczeniem w zakresie wsparcia osób z Białorusi i innych krajów zza wschodniej granicy. Warto wspomnieć także o niedawnym stanowisku Rady Miasta Poznania (przyjętym jednogłośnie) w sprawie poparcia wolnościowych dążeń Białorusinów i wskazania potrzeby wypracowania konkretnej pomocy. Z kolei Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oferuje białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia.

W Poznaniu od 2009 roku działa Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM UAM). Jest to ośrodek powołany w celu zintegrowania badaczy zjawisk migracyjnych związanych z UAM. CeBaM prowadzi działalność nie tylko naukową, ale też praktyczną i edukacyjną. Przygotowuje rekomendacje dotyczące lokalnej integracji imigrantów, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi stopniowo znajdują praktyczne zastosowanie. Oferuje otwarte wykłady i warsztaty dotyczące zjawisk migracji, integracji, uchodźstwa i różnorodności kulturowej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów UAM dotyczące tematyki migracyjnej. Organizuje kampanie medialne mające na celu przybliżenie sytuacji imigrantów w Poznaniu.

Miejscem, w którym cudzoziemcy mogą uzyskać kompleksową informację jest Migrant Info Point (MIP). Założony przez w 2013 r., a następnie prowadzony przez CeBaM punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu. Oferuje wsparcie w sprawach prawnych i codziennych, kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej oraz inicjujący działania integracyjne. Obecnie prowadzony jest przez Fundację CeBaM. W MIP można porozumiewać się w czterech językach: po polsku, rosyjsku, ukraińsku i angielsku.

Najczęstsze problemy cudzoziemców osiedlających się w Poznania to sprawy związane z legalizacją pobytu i pracy, nieznajomość języka, dyskryminacja w pracy i praca poniżej kwalifikacji, ograniczenie kontaktów (brak znajomych, rodziny), nieznajomość przepisów, życia codziennego, instytucji. Coraz więcej cudzoziemców przyjeżdża do Poznania z dziećmi, co widać chociażby po ilości uczniów w szkołach. W 2018 roku do poznańskich szkół uczęszczało 600 uczniów z rodzin cudzoziemskich, a w 2019 roku już ponad 1000.

oprac. mat.