Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Pracowity rok municypalnych

Na posiedzeniu Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego podsumowano ubiegłoroczne interwencje i inicjatywy poznańskiej Straży Miejskiej.

Fot. Straż Miejska Miasta Poznania
Fot. Straż Miejska Miasta Poznania

W 2019 roku Straż Miejska dysponowała 337 etatami, choć nie wszystkie z nich były obsadzone - na początku roku wakat obejmował 31 etatów, natomiast na koniec 20 etatów. Jak podkreśla Waldemar Matuszewski, komendant Straży Miejskiej - Ponad 40 procent to panie, które znakomicie realizują się w funkcjonowaniu straży czy to w terenie, czy za biurkiem.

Mieszkańcy i mieszkanki zgłosili ponad 81,5 tys. interwencji. Najwięcej z nich - prawie 53 tys. dotyczyły ruchu drogowego, a w szczególności nielegalnego parkowania. Częstymi problemami były także nieporządek i brak czystości, zwierzęta oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Swoje spostrzeżenia mieszkańcy zgłaszali najczęściej telefonicznie, ale także mailowo. Strażnicy podjęli blisko 59 tys. interwencji, z czego prawie 50 tys. było związanych z komunikacją. Łączna kwota nałożonych mandatów karnych wyniosła 4,5 mln zł. Najwięcej zgłoszeń obejmowało rejon Starego Miasta. Strażnicy odholowali także prawie 3000 samochodów - ok. 2000 nielegalnie parkujących i ponad 900 wraków.

Municypalni interweniowali również w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Przeprowadzono ponad 3,2 tys. kontroli spalań, ujawniono 677 nielegalnych wysypisk odpadów, nałożono 2,2 tys. kar za niszczenie zieleni. Eko patrol przetransportował 1,1 tys. bezpańskich zwierząt wymagających opieki do schroniska, bądź ptasiego azylu. Ważnym aspektem były także kontrole w zakresie czystości i porządku. Sprawdzono ponad 4,6 tys. terenów przyległych do placów budów, 459 targowisk, czy 1408 nieruchomości pod kątem przeprowadzenia deratyzacji.

W wyłapywaniu wykroczeń pomagał całodobowy monitoring, który jest stale rozwijany przez miasto. W 2019 r. dzięki pracownikom obsługującym kamery udało się zrealizować blisko 8 tys. interwencji. Większość z nich dotyczyła spożywania alkoholu, nieprawidłowego parkowania i awarii infrastruktury. Obok codziennych problemów strażnicy nie raz dzięki monitoringowi doprowadzili do zatrzymania osoby poszukiwanej od dłuższego czasu przez policję, wandali dokonujących szkód, czy nawet pomogli osobom będącym w stanie zagrożenia życia.

Przez cały rok aktywnie działał wydział profilaktyki, w skład którego wchodzi 8 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych. W 2,1 tys. zorganizowanych spotkaniach, zajęciach i imprezach wzięło udział ponad 40 tys. mieszkanek i mieszkańców. Strażnicy edukowali przede wszystkim dzieci i młodzież m.in. poprzez olimpiadę, eko-rajd, konkursy, czy cykliczne spotkania dot. narkotyków, przemocy, przepisów drogowych, cyberprzemocy i niskiej emisji.

Jak podkreślał komendant, priorytetami na 2020 r. dla Straży Miejskiej będzie nieprawidłowe parkowanie, ekologia i ochrona środowiska oraz działania informacyjno-edukacyjne.

Beata Szeszuła