grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Propozycje bonusów w taryfach ZTM

Do Biura Rady Miasta trafił już projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym. Przewiduje on m.in. promocję dla pasażerów kupujących bilet sieciowy - miesięczny lub kwartalny.

Fot. ZTM Poznań - grafika artykułu
Fot. ZTM Poznań

Projekt zakłada wprowadzenie jednorazowej promocji dla osób rozliczających podatki w Poznaniu i miejscowościach objętych porozumieniami międzygminnymi, pozwalającej na zakup w październiku 2021 roku specjalnych biletów na sieć 30+3 lub 90+9. W ramach oferty za równowartość cen biletów długookresowych metropolitalnych na 30 dni (119 zł na strefę A) i 90 dni (323 zł na strefę A), pasażer zyska 10-proc. bonus, dzięki któremu będą one ważne odpowiednio przez 33 i 99 dni. Data ważności biletu musi rozpocząć się w okresie pomiędzy 1 a 31 października 2021 r. Propozycja ta dostępna będzie także dla osób, które dotychczas nie korzystały z Biletów Metropolitalnych: warunkiem jest wyrobienie karty PEKA oraz złożenie w jedynym z Punktów Obsługi Klienta ZTM Poznań oświadczenia posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego.

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w zasadach taryfowych przy podróżach z osobami towarzyszącymi. Pierwsza z nich dotyczy oferty kierowanej do posiadaczy biletów długookresowych. Obecnie w weekendy (soboty i niedziele) i święta z posiadaczem normalnego długookresowego biletu sieciowego może podróżować, bez dodatkowych opłat, do 3 dzieci w wieku do lat 15. Propozycja zmiany zakłada, że z posiadaczem takiego biletu podróżować będzie mogła jedna, dowolna osoba towarzysząca bez limitu wieku, a promocja będzie obowiązywać już od piątku od godz. 20. Dotychczasowe przepisy mają raczej sporadyczne zastosowanie w związku z wprowadzeniem dla dzieci ze szkół podstawowych rocznego biletu na wszystkie strefy w cenie 60 zł, który umożliwia podróże we wszystkie dni tygodnia. Nowa zasada ma ułatwić np. promowanie rodzinnego korzystania z transportu zbiorowego w weekendy w sytuacji, gdy dzieci posiadają swoje bilety dla uczniów szkół podstawowych lub semestralne, a tylko jedno z rodziców regularnie podróżuje w dni robocze i posiada tzw. sieciówkę.

Inna zmiana dotyczy łączenia biletów dobowych. Obecnie jednoczesne skasowanie dwóch takich biletów normalnych pozwala na przejazdy 2 osób dorosłych i do 3 dzieci w wieku do lat 15. W ramach zmian proponuje się podniesienie granicy wieku dzieci do lat 18 oraz wprowadzenie specjalnej opcji dla rodzin wielodzietnych, dzięki której oprócz dwóch rodziców w ramach tej promocji podróżować będzie mogła dowolna liczba dzieci pod warunkiem okazania w trakcie kontroli Kart Rodziny Dużej wszystkich osób korzystających z oferty.

Najbliższa sesja Rady Miasta została zaplanowana na 7 września. Projekt został skierowany do opiniowania przez Komisję Budżetu, Finansów, Przedsiębiorczości i Nadzoru Właścicielskiego oraz Komisję Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

oprac. red.