Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Przygotowania do otwarcia przedszkoli

Miasto Poznań przygotowuje się do otwarcia przedszkoli, po przerwie związanej z sytuacją epidemiczną. Podejmowane obecnie plany i działania zmierzją do zapewnienia zarówno dzieciom, jak i opiekunom, bezpieczeństwa. Rozmawiali o tym radni z Komisji Oświaty i Wychowania.

Fot. Miasto Poznań
Fot. Miasto Poznań

Do rodziców zostaną rozesłane ankiety, które umożliwią zadeklarowanie chęci skorzystanie z opieki przedszkolnej. Liczba dzieci w grupie została zmniejszona do dwunastu, dlatego może dojść do sytuacji, w której nie wszyscy będą mogli wziąć udział w zajęciach. W pierwszej kolejności przedszkola będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, dzieci pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, które realizują zadania związane z walką z epidemią koronawirusa.

Rodziców i dzieci będzie obowiązywał szereg nowych zasad. Jedną z nich jest konieczność przyprowadzania i odbierania dziecka przez jednego z rodziców. Ponadto przed przyjściem do placówki rodzic powinien jeszcze w domu zmierzyć dziecku temperaturę. Ponowne mierzenie odbędzie się już w palcówce. Dodatkowo będzie obowiązywał zakaz zabierania do przedszkola prywatnych zabawek. Do obowiązków rodzica będzie także należeć zapewnienie dzieciom powyżej czwartego roku życia maseczki w drodze do i z przedszkola.

Z sal, w których będą przebywały dzieci, zostaną usunięte wszystkie zabawki, których nie można zdezynfekować. Te, które pozostaną, będą poddawane dezynfekcji co dwie godziny. Tak samo jak reszta wyposażenia sali. Dzieci będą mogły korzystać z placów zabaw, znajdujących się na terenie przedszkola, o ile będzie możliwa ich regularna dezynfekcja.

Do przedszkoli trafiają płyny do dezynfekcji. Rozważane jest także zainstalowanie specjalnych oczyszczaczy powietrza. Mimo działań, które zostały podjęte, nie wiadomo jeszcze, ile przedszkoli zostanie otwartych. Informację na ten temat można uzyskać m.in. na stronie internetowej przedszkola lub telefonicznie.

Radni z Komisji Oświaty i Wychowania rozmawiali również o edukacji w czasie pandemii. Z raportu przedstawionego komisji wynika, że na 32 675 uczniów ze szkół podstawowych, 227 nie uczestniczy w zajęciach zdalnych. Mimo że jest to mały procent wszystkich uczniów poznańskich szkół podstawowych (0,69%), komisja była zaniepokojona faktem, że mimo wielu prób, szkoły nie mogą nawiązać kontaktu z rodzicami tych uczniów. Fakt, że ponad dwustu uczniów nie uczestniczy w zajęciach prowadzonych zdalnie, z pewnością nie jest spowodowany brakiem dostępu do sprzętu czy internetu. Jeszcze przed rozpoczęciem zdalnego prowadzenia zajęć szkoły zostały zobowiązane do przygotowania pakietu uczniowskiego i zapewnienia takim uczniom odpowiednich warunków do nauki.

Radni rozmawiali również o sposobach prowadzenia zajęć zdalnych. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja we wrześniu, dlatego zaplanowano zebranie informacji od dyrektorów szkół i zapewnienie im pomocy w ewentualnym doszkalaniu nauczycieli.

Weronika Ignaciuk