grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Rada Transportu Aglomeracyjnego

Na posiedzeniu Komisji Transportu i Polityki Mieszkaniowej Zarząd Transportu Miejskiego przedstawił pomysł utworzenia Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego - nowego ciała doradczego. Radni zapoznali się także z proponowanymi zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Fot. ZTM Poznań
Fot. ZTM Poznań

Głównym celem Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego ma być w założeniu pozyskiwanie opinii na temat rozwiązań proponowanych przez ZTM - m.in. organizacyjnych, przewozowych, taryfowych, czy infrastrukturalnych. Rada przewidziana jest jako pole do wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Zarząd Transportu Miejskiego liczy, że dzięki nowej inicjatywie będzie kolegialnie wypracowywał decyzje dla trudnych i problemowych zagadnień oraz minimalizował negatywne nastawienia i opinie dotyczące nowych rozwiązań w transporcie publicznym.

W założeniach Rada ma konfrontować różne głosy podczas debat i wypracowywać kompromisy. Swoje rekomendacje będzie przedstawiać dyrektorowi ZTM. Dwa razy w roku przewidywana jest organizacja tzw. "otwartych spotkań dla mieszkańców", w których każdy będzie mógł wziąć udział. Będzie to okazja do przyjrzenia się dotychczasowej pracy i opinii rady oraz zadawania pytań. Mieszkańcy zyskają możliwość przedyskutowania ważnych wątków związanych z komunikacją, czy zgłoszenia propozycji konkretnych rozwiązań.

Tworząc powyższe założenia ZTM opierał się na działającej od ponad 2 lat Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego. Warszawski organ spotyka się raz w miesiącu i wybiera kilka najważniejszych tematów, przygotowując rekomendacje dla dyrektora warszawskiego ZTM. Prace zespołu prowadzi moderator, który jest specjalistą z dziedziny transportu. W radzie zasiadają przedstawiciele środowiska naukowego, samorządów lokalnych, organizacji społecznych i ekologicznych, branżowej komisji dialogu społecznego oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Wypracowane opinie zamieszczane są na stronie ZTM wraz z informacją o możliwości i sposobie ich wdrożenia.

W Poznaniu w skład rady mieli by wejść przedstawiciele środowiska naukowego, Urzędu Miasta i ZTM, Rady Miasta, Młodzieżowej Rady Miasta, Miejskiej Rady Seniorów, gmin, z którymi Miasto zawarło stosowne porozumienia, MPK i operatorów gminnych, organizacji społecznych i zrzeszających przedsiębiorców, zrzeszeń TAXI, spółdzielni mieszkaniowych oraz stowarzyszenia Metropolia Poznań. Urzędnicy wybrali już stowarzyszenia, do których wysłane będą zaproszenia do uczestnictwa w pierwszym spotkaniu wyborczo-inicjującym oraz moderatora. Został nim dr Hubert Igliński, menadżer kierunku Logistyka i adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, absolwent wydziału zarządzania na ówczesnej Akademii Ekonomicznej. Jest autorem lub współautorem ponad 80 publikacji naukowych i popularyzacyjnych specjalizujących się w transporcie niskoemisyjnym i logistyce miejskiej. Na przełom września i października planowane są spotkania wyborczo-inicjujące, a na listopad lub grudzień inauguracyjne posiedzenie. Jak przyznał ZTM, pierwotnie rada miała wystartować już wiosną, lecz ze względu na pandemię nie było to możliwe.

- Celem rady nie jest bycie organem, który ma absolutnie, obligatoryjnie wszystkie tematy konsultować. To nie jest zastępstwo dla konsultacji społecznych, czy próba ominięcia uzyskania opinii rad osiedli. Widzimy taką potrzebę, żeby faktycznie taka grupa reprezentująca poszczególne środowiska mogła się spotkać pomiędzy sobą i podyskutować, aby pewne stanowiska przedstawiać nam jako już w pewnym sensie kompromisowe. - tłumaczył Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Zmiany budżetowe

Podczas posiedzenia komisji radni zapoznali się z planowanymi zmianami budżetowymi. Wiele środków znajdujących się w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich zostało przesuniętych na przyszły rok - dotyczy to m.in. przygotowania projektu przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Opolskiej, przebudowy ul. Heweliusza, Suchej i Rzepińskiej, utwardzenia nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej,  budowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej, czy oświetlenia ulic Bronowej i Browarnej. Realizację zadań w 2021 r. będzie czekać także szereg rozwiązań rowerowych - dłużej poczekamy na pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy, ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej oraz Promenadę Piątkowsko-Winogradzką.

Beata Szeszuła