Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Radni komentują wybór nowego dyrektora

Prezydent Poznania powierzył Przemysławowi Terleckiemu misję kierowania Wielkopolskim Muzeum Niepodległości oraz budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, po tym jak został rekomendowany przez komisję konkursową. O komentarz poprosiliśmy radnych z Komisji Kultury i Nauki.

Wizualizacja projektu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego
Wizualizacja projektu nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Przemysław Terlecki to poznański dziennikarz radiowy i telewizyjny, znany też jako organizator wielu przedsięwzięć związanych z pamięcią historyczną i jako twórca scenariuszy inscenizacji oraz innych wydarzeń masowych. Pełnił funkcję koordynatora oficjalnych obchodów 1050-lecia chrztu Polski oraz początków państwa Polskiego, współorganizując między innymi obradujące w Poznaniu Zgromadzenie Narodowe, a także uroczystości na Stadionie Miejskim. Jako pełnomocnik wojewody wielkopolskiego, odpowiadał za przygotowanie i zorganizowanie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego.

Niewątpliwie największym wyzwaniem dla nowego dyrektora będzie budowa nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Realizacja inwestycji będzie z pewnością pilnie śledzona przez Komisję Kultury i Nauki. O komentarz zwróciliśmy się do radnych z tej komisji.

Mateusz Rozmiarek (wiceprzewodniczący Komisj Kultury i Nauki)
Znając dotychczasowy dorobek zawodowy oraz niezwykle szerokie pola działań Przemysława Terleckiego jestem przekonany, że wybrano kandydata najlepszego z możliwych, który z pewnością sprawdzi się na nowym stanowisku. Dotychczasowe doświadczenia dziennikarskie dyrektora niewątpliwie przełożą się na wzmożoną promocję muzeum, a nabyte przez niego umiejętności przy koordynowaniu dużych imprez masowych można w sposób idealny przełożyć na dobre zarządzanie instytucją kultury. Oczywistym jest, iż priorytetem dla Poznania w nadchodzących miesiącach będzie budowa nowoczesnej i wielofunkcyjnej siedziby jednostki. W tym kontekście Przemysław Terlecki jako osoba niezwykle kontaktowa i współpracująca na równych zasadach z różnymi podmiotami wydaje się być dla miasta naprawdę optymalnym rozwiązaniem.

Wojciech Chudy
Przede wszystkim oczekuję od nowego dyrektora, żeby był kompetentny i otwarty na współpracę z radnymi. Myślę, że głównym wyzwaniem dla niego w najbliższych latach będzie budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chciałbym, aby to muzeum, tak ważne dla Poznaniaków i Wielkopolan, prowadzone  było przez Miasto Poznań.

Klaudia Strzelecka
Uważam, że to dobra kandydatura. Przemysław Terlecki jest od lat zaangażowany w realizację różnych inicjatyw związanych z Powstaniem Wielkopolskim, bliskie są mu tematy patriotyczne, panstwowotwórcze. Ważnym zadaniem, które stoi przed nowym dyrektorem to budowa nowej siedziby Muzeum Niepodległości. Mam nadzieję, że uda się panu Terleckiemu nawiązać taką współpracę z różnymi podmiotami (stowarzyszeniami, innymi samorządami, jednostkami zainteresowanymi budową nowej siedziby), tak aby Poznań już niedługo mógł się szczycić nowoczesnym, interaktywnym i znanym w całej Polsce nowym Wielkopolskim Muzeum Niepodległości.

oprac. red.